Pia Sandvik Wiklund, rektor LTU

LTU går från minus till plusresultat

Publicerad: 26 januari 2009

(2009-01-26) Luleå tekniska universitets har lyckats bryta den fleråriga trenden av negativa ekonomiska resultat. Bokslutsarbete för 2008 närmar sig slutet och pekar på ett plusresultat på minst 30 miljoner kronor.

  - Vi har sett positiva indikationer under hösten, men inte vågat tro att de kraftfulla åtgärder vi genomfört skulle ge så snabba resultat, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

Luleå tekniska universitet har vänt den svåra ekonomiska situationen, genom ett kraftfullt och målmedvetet arbete. Det har varit en hög effektivitet i omstruktureringsarbetet och vidtagna åtgärderna har gett snabbare resultat än väntat. Ett starkt studentfokus har lett till färre avhopp och ökade prestationer av studenterna samtidigt som kostnaderna minskat.

- Vi kommer att göra ett mycket starkt bokslut, säger Pia Sandvik Wiklund. Vi har lyckats med detta tack vare ett stort ansvarstagande i organistaionen som fokuserat på att vända ekonomin. 

Det omfattande omstruktureringsarbete som genomförts har varit nödvändigt efter många år av negativa ekonomiska resultat, men är också väsentligt för de kommande investeringar i bland annat kompetens som krävs för Luleå tekniska universitets framtida konkurrenskraft.

Samtidigt som arbetet med omstruktureringar genomförts har universitetet intensifierat kvalitetsarbetet. Det har resulterat i att kvaliteten har höjts, studenterna presterar bättre än tidigare och Luleå tekniska universitet har fått OK på sina examensrätter. Det innebär bland annat att Luleå tekniska universitet nu hör till en av de åtta svenska universitet och högskolor som fått klartecken från Högskoleverket att utfärda civilekonomexamen.

- Vi glädjer oss åt att vi lyckats så väl med de åtgärder vi genomfört, samtidigt som vi ökat kvaliteten i verksamheten, säger rektor Pia Sandvik Wiklund. Omstruktureringsarbetet kommer att fortsätta och är nödvändigt för att skapa ett ökat eget kapital och en stabil ekonomisk plattform. Ett kapital som behövs för att fortsätta utveckla utbildningarna och forskningsmiljöerna vid Luleå tekniska universitet.a

Upplysningar: Rektor Pia Sandvik Wiklund, 070 - 626 12 93.