Lars Stehn, professor i träbyggnad

LTU har nyckelroll i nytt trähusprojekt

Publicerad: 24 augusti 2009

Luleå tekniska universitet har en viktig roll i projektet ”Trästad 2012” som regeringen nyligen anslagit medel till. Det handlar om att sprida kunskap om modernt, industriellt och klimatanpassat byggande. Det är ett nationellt projekt där kommuner deltar, varav två i Norrbotten och tre i Västerbotten

-  Vår roll i det sammanhanget är ju att vara kunskapsförmedlare, precis klockrent in i universitetet, säger Lars Stehn, professor på institutionen för samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet.

Ett 20 tal aktörer i hela landet, inte minst kommuner, deltar i Trästad 2012, där de samarbetar och initierar egna byggprojekt helt på marknadens villkor. Projektet är indelat i olika regioner och i den norra, där Norrbotten och Västerbotten ingår deltar kommunerna Kalix, Piteå, Skellefteå, Umeå och Lycksele. Regeringen beslutade nyligen att satsa 5,5 miljoner kronor i projektet. Totalt beräknas det kosta 77 miljoner och det förväntas ge ett ökat hållbart träbyggande och nya jobb i branschen.

Men förstadiet till ”Trästad 2012” är den nationella träbyggnadsstrategi som har tagits fram i ett projekt mellan 2006 och 2008, där Luleå tekniska universitet haft en nyckelroll. I det projektet togs första initiativet till en nationell träbyggnadsstrategi med uppgift att sprida information om en ganska stor teknisk utmaning, nämligen att bygga höghus i trä. Mera precis var det att ta fram information om risker och möjligheter att bygga med trä och presentera det för hela byggsverige. I ett samarbete där Lars Stehn från Luleå tekniska universitet var ordförande och där SP Trätech, Växjö universitet och Högskolan i Dalarna ingick, arbetade man med att samla, förpacka och presentera information.

-  Vi var tongivande dels eftersom jag var ordförande och dels på grund av att vi har den största forskargruppen här uppe och för att jag har ett väletablerat kontaktnät inom industrin, säger Lars Stehn.

När nya Trästad 2012 startar finns alltså en bra grund i träbyggnadsstrategin, liksom den kompetens som forskargruppen för träbyggnad på Luleå tekniska universitet har och som leds av Lars Stehn. Dessutom finns kompetenscentret Lean Wood Engineering som leds av LTU och är ett samarbete med flera tekniska högskolor, industrin och Vinnova.

Arbetet i det nya projektet handlar om att ta den samlade kunskapen i dialog med kommunens företrädare, stadsbyggnadskontor och politiker, och beskriva att så här bygger man i trä. Dessutom att vara expertstöd i rena konstruktionsfrågor och att utnyttja studenter där man till exempel kan lyfta in projekt till studentarbeten. ´

I Trästad 2012 är Sverige indelat i regioner och LTU har ansvaret för den norra regionen där Norrbotten och Västerbotten ingår.

-  I förra projektet hade vi ansvaret i hela Sverige och nu är det i norra Sverige vilket gör att vi har större möjlighet att resa runt och besöka och faktiskt vara ganska närvarande, och det är ett jättespännande arbete, säger Lars Stehn.