LTU har utsett nya hedersdoktorer

Publicerad: 25 juni 2009

Teknisk fakultet vid Luleå tekniska universitet har utsett tre hedersdoktorer för 2009 och den filosofiska fakulteten har utsett en ny hedersdoktor. Promoveringen sker som vanligt i höst vid en högtidlighet på Aula Aurora.

Hedersdoktorer Teknisk fakultet:

Ross Large är en av de nya hedersdoktorerna. Han är professor i geologi och ledare för CODES, ett exellenscenter vid University of Tasmania (UTAS) i Australien. Han har bl a arbetat 13 år med prospektering inom företaget Geopeko Ltd innan han blev lektor vid (UTAS) och senare professor. 1989 bildade han exellenscentret CODES, med stöd av bl a Australiens forskningsråd och gruvindustrin, och idag erkänt som en av världens ledande centrumbildningar inom malmgenetiska studier. Ross Large har på olika sätt samarbetat med personal på LTU där han även hållit olika workshops och han har ett fortsatt gott samarbete med olika personer inom svensk gruvindustri.

Erik Lindbäck ägare av anrika Lindbäcks Bygg i Piteå är en annan av LTU: s nya hedersdoktorer. Lindbäck och hans företag leder utveckling och tillverkning av flerfamiljshus i trä. Genom att samarbeta nära med Luleå tekniska universitet och avsätta betydande summor till FoU har Lindbäcks Bygg utvecklat ett framgångsrikt byggsystem med goda resultat på marknaden. Erik Lindbäck har också varit en central aktör för att etablera Träcentrum i Norr, ett samarbete mellan LTU och träbranschen.  Han ställer också aktivt upp som mentor  i universitetets ledarskapsprogram och är en föregångsman i en för vår region viktig bransch.

Bengt Liljedahl, Hägglunds Drives AB, även han ny hedersdoktor vid LTU, är en föregångare avseende utveckling av samarbetet mellan LTU och industrin. Redan för 20 år sen initierade han samarbete mellan Hägglunds Drives AB och Luleå tekniska Universitet inom områdena Produktutveckling, Tribologi och Materialteknik. Han har genom sitt och Hägglunds Drives AB: s deltagande i Kompetenscentret Polhemslaboratoriet, VINNEXC Fastelaboratoriet, SIRIUS-kursen och samarbete med avdelningarna för Datorstödd maskinkonstruktion, Maskinelement och Materialteknik, gjort stora insatser för att utveckla några av Luleå tekniska universitets ledande verksamheter under de
senaste 20 åren.

Hedersdoktor för Filosofisk fakultet

Leyland Pitt är professor i marknadsföring vid Segal Graduate School of Business, Simon Fraser Universitetet, Vancouver, Kanada. Professor Leyland Pitt, som nu utsetts till hedersdoktor, har haft stor betydelse för uppbyggnaden av forskning och utbildning inom e-handel och industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet. Hans stora engagemang och betydelsefulla kontaktnät har betytt mycket för att stärka kompetensen bland lärare och forskare inom dessa områden vid Luleå tekniska universitet.