LTU och Handelsbanken startar utvecklingsprogram

Publicerad: 19 januari 2009

(2009-01-19) LTU och Handelsbanken startar VT-09 ett utvecklingsprogram som vänder sig till ekonomistudenter som idag går första eller andra året på sin utbildning. Under våren kommer sex studenter att få möjlighet att påbörja utvecklingsprogrammet som ger de antagna studenterna bättre möjligheter att få arbete efter avslutad utbildning och en möjlighet för banken att lära känna studenterna under studietiden vilket underlättar framtida rekrytering. Utvecklingsprogrammet kommer att pågå under hela studietiden och innebär att studenterna skaffar sig tre till fyra års försprång och erfarenhet och är förberedda för arbetslivet och ett arbete i banken direkt efter avslutade studier.

Utvecklingsprogrammet bedrivs i samarbete med Handelsbankenkontor Storgatan, Örnäset, Gammelstad samt Råneå.

Press och media inbjuds att närvara vid uppstarten.

Tid:

Måndagen 19 januari, kl 13.00

Plats:

Karriärcentrum, Akademica, C-huset ingång C11.

Medverkande:

företagsrepresentanter från Karriärcentrum vid LTU, kontorschefer för Handelsbankens kontor i Luleå och Råneå, personalchefen för Handelsbanken region norr, studenter m fl.

Hjärtligt välkomna!

Program:

13.00 Uppstart och samling
14.00 Frågestund för Press/Media

Efter frågestunden finns möjlighet att träffa företagsrepresentanter och studenter.

Upplysningar:

Oliver Dogo, 070 - 318 69 11, oliver.dogo@ltu.se, Jennie Hägg, 070 - 566 56 86, jennie.hagg@ltu.se. Patrik Nyberg , 070-687 65 22, pany01@handelsbanken.se