Professor Uday Kumar LTU, som valts in i projektet Transport 2030.

LTU professor med i framtidsgrupp för transporter

Publicerad: 25 juni 2009

En viktig strategisk arbetsgrupp för utveckling av framtidens transportsystem har etablerats inom ramen för projektet Transport 2030. Professor Uday Kumar vid Luleå tekniska universitet har bjudits in att delta i gruppen.

–  Det här ger mig möjlighet att påverka framtida satsningar på forskning och utveckling  av infrastruktur i Sverige, säger Uday Kumar professor drift och underhåll och verksamhetsansvarig för Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) på Luleå tekniska universitet.

Syftet med projekt Transport 2030 är att skapa en bred samverkan runt långsiktiga utvecklingsfrågor om hela det svenska transportsystemet. Det kan ske genom att man analyserar vem som behöver göra vad för att Sveriges transportsystem i högre grad ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. Det ska i sin tur kunna förbättra konkurrenskraften i näringslivet liksom ge bättre möjligheter för människor att resa i större regioner.

Transport 2030 har fyra arbetsgrupper till sin hjälp, varav transportsystemet är en med uppdrag att se över utveckling och krav på infrastruktur och transportmedel.

-  Arbetsgrupperna har en nyckelroll i arbetet och det är i första hand de som representanter för olika intressenter och kompetenser som utformar projektets resultat, säger Kumar.

Nyckelfrågan i projektet är hur utbyggnaden av infrastruktur inom landet koordineras, så att den kan möta transportbehovet av både människor och gods på ett bättre sätt än idag. En annan viktig ingrediens i det arbetet är att identifiera åtgärder för att göra transporterna säkrare och mer effektiva än idag och givetvis att minimera negativ miljöpåverkan.

Projektet ska också bidra till att säkerställa att Sverige har en ledande position inom transportforskningen. Man kan även tänka sig att arbetet inom projekt Transport 2030 kommer att påverka den infrastrukturproposition som regeringen väntas lägga fram år 2012.

Arbetsgruppen, där professor Uday Kumar deltar, utgörs av deltagare från Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket liksom av akademiker och forskare och gruppen leds av Ingemar Skogö, tidigare gd för Vägverket som nu är landshövding i Västmanlands län.