Inger Bergström, chef för LTU:s utbildnings- och forskningsenhet

LTU: s lärarutbildning får godkänt av Högskoleverket

Publicerad: 25 augusti 2009

Luleå tekniska universitets lärarutbildning får godkänt vid en prövning av Högskoleverket. Under förra året ifrågasatte HSV om nio lärarutbildningar
i Sverige, av olika skäl, skulle ha rätt att utfärda examen. Nu har verket följt upp den utvärderingen och konstaterat att bl a LTU: s lärarutbildning får godkänt

-  Det signalerar att vi tagit deras kritik på allvar och vi har genomfört åtgärder som givit resultat som även håller framöver säger Inger Bergström chef för LTU:s utbildnings- och forskningsenhet.

Det var på grundval av en utvärdering som gjordes 2007 som bl a lärarutbildningen vid LTU fick kritik och examensrätt ifrågasattes av HSV. För få lärare som doktorerat, ej tillräckligt bra kvalitetskrav för högre utbildning och bristande kursplaner, var områden som kritiserades.

Nu har en ny utvärdering gjorts där sakkunniga bedömare avgivit ett yttrande som ligger till grund för Högskoleverkets beslut. Ett beslut som innebär att lärarutbildningar vid nio lärosäten i landet, däribland vid LTU, får behålla sin rätt att utfärda lärarexamen. Motivet är att de tidigare kritiserade utbildningarna nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.  Vid LTU innebär det bland annat att man ökat andelen disputerande lärare och anslagit 18 miljoner kronor för att stärka kompetensen inom lärarutbildningen.

-  Det är ett kvitto på de ansträngningar som vi faktiskt har gjort sen förra utvärderingen  säger Inger Bergström.