LTU satsar på energiteknik och garanterad praktik

Publicerad: 23 oktober 2008

Två nya civilingenjörsutbildningar med fokus på hållbar energi- och processteknik, en fyraårig civilekonomutbildning och en ny treårig utbildning med namnet Politik och samhällsutveckling där studenterna garanteras tio veckors praktik, startar hösten 2009 vid Luleå tekniska universitet.

Bakom starten av de nya utbildningarna ligger bl a basindustrins och samhällets behov av akademiskt utbildad arbetskraft med aktuell kompetens inom områden som hållbar energiteknik, processteknik och statsvetenskap.  

På civilingenjörsutbildningen Hållbar energiteknik kan studenterna välja att fördjupa sig inom något av områdena bioenergi, vind- och vattenkraft samt energieffektivitet i bostäder, industri m m. Utbildningens fokus ligger på den globala miljösituationen och hur ny hållbar och energieffektiv teknik kan bidra till att förbättra denna.

Civilingenjörsutbildningen Industriell miljö- och processteknik startas för att möta gruv-metallurgi- och skogs/pappersindustrins behov av tekniker som kan vara med och utveckla hållbara och effektiva industriella processer. Två inriktningar: förnyelsebara produkter och bränslen samt hållbar mineral- och metallutveckling erbjuds studenterna.

Från höstterminen 2009 ger LTU en fyraårig civilekonomutbildning. Universitetet ger även en treårig kandidatutbildning i ekonomi där studenterna kan välja mellan inriktningarna företagsekonomi och nationalekonomi.

Politik och samhällsutveckling är en statsvetenskaplig kandidatutbildning med stark koppling till arbetslivet. Bland annat ingår 10 veckors praktik inom offentlig förvaltning och ett examensarbete där studenterna utför verkliga uppdrag åt någon myndighet, kommun o dyl.

De närmaste 5-10 åren finns ett behov av statsvetare inom såväl offentlig som privat sektor, t ex inom utbildningsområdet, media, intresseorganisationer m fl Prognoser visar att antalet statsvetare som utexamineras i Sverige under motsvarande tidsperiod inte kommer att räcka till för att täcka arbetsmarknadens behov.

Förutom ovannämnda utbildningar startar fyra nya mastersutbildningar för studenter som redan har en utbildning på grundnivå.

Mastersutbildningarna Sustainable IT Systems, Mobila System och Digitalt bevarande vänder sig till internationella studenter medan mastersutbildningen Utbildningsvetenskap avser att rekrytera nationellt.  

Upplysningar:
Civilingenjörsutbildning Hållbar energiteknik
Universitetslektor Lars Westerlund, tel 0920-49 12 23, lars.Westerlund@ltu.se

Civilingenjörsutbildning  Industriell miljö- och processteknik
Professor Bo Björkman,  tel 0920- 49 12 92, mobil: 070-664 16 56, Bo.Bjorkman@ltu.se

Civilekonomutbildning
Prefekt Bo Jonsson, tel 0920 - 49 17 17, mobil: 070 - 584 17 17, Bo.Jonsson@ltu.se

Politik och samhällsutveckling, kandidatutbildning
Universitetslektor Annica Sandström, tel: 0920 - 49 13 56, Annica.Sandstrom@ltu.se

Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink,
tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22