Läkemedelstester inte tillförlitliga

Publicerad: 24 juni 2009

Sjuksköterskornas erfarenheter beaktas inte tillräckligt vid läkemedelsstudier. Därför finns det risk att resultaten inte är tillförlitliga. Det hävdar Petra Jonvallen, forskare i genus och teknik på Luleå tekniska universitet.

Vi sätter i oss piller som aldrig förr och antalet nya läkemedelsstudier ökar i svindlande takt. I början av 2000-talet påbörjades omkring 300 nya studier per månad. Mellan 2006 och 2008 hade antalet ökat till närmare 6 000. 

Petra Jonvallen har i sin forskning granskat en studie för bantningspiller och funnit risker för tillförlitligheten av resultaten. Läkemedlet har varit under utveckling i sjutton år och var från början avsett att användas för helt andra ändamål.
- Eftersom testerna kan vara jobbiga att genomgå uppmuntrar sjuksköterskorna personerna i testgruppen att genomföra hela programmet. Personliga relationer utvecklas och testpersoner kan dyka upp av lojalitet, ibland trots att personalen misstänker att de slutat ta pillren. De har till och med hänt att vårdpersonalen hittat kasserade tabletter på toaletten, hävdar Petra Jonvallen.

petra_jonvallen4_korr.jpg
Petra Jonvallen forskar i genus och teknik på Luleå tekniska universitet.

Hon menar att de maktmekanismer och sociala strukturer som råder i förlängningen kan snedvrida hela resultatet av läkemedelsstudien.
- Sjuksköterskorna har en viktig roll vid genomförandet av studien men den ”riktiga” berättelsen kommer från forskare och läkare. Arbetet längre ner i hierarkin är osynligt.

Läkemedelsindustrin är en stark aktör och utvecklingen i branschen är svindlande. De omfattande kliniska läkemedelsprövningar som pågår finansiera i många fall annan medicinsk forskning.  
- Det finns anledning till oro. Det produceras en mängd piller men resultaten är inte tillförlitliga, säger Petra Jonvallen.  

Upplysningar: Petra Jonvallen, forskarassistent.
Mobilnr 073 – 364 18 83