Lärarutbildning på rätt väg

Publicerad: 8 april 2008

I en ny granskningsrapport från Högskoleverket får Luleå tekniska universitet tillsammans med ytterligare nio lärosäten sin examensrätt för lärarutbildningen ifrågasatt. Kritiken från Högskoleverket handlar bland annat om för få disputerade lärare och svag koppling till forskning och forskarutbildning.
- Högskoleverkets synpunkter är en bekräftelse på att det utvecklingsarbete som påbörjades för några år sedan och som fortfarande pågår är rätt väg att gå. Granskningen gjordes för över ett år sedan och sedan dess har vi genomfört de flesta av de punkter Högskoleverket nu listar. De få som återstår kommer vi självfallet att klara – lärarutbildningen är något LTU satsar på, säger rektor Pia Sandvik Wiklund i en kommentar.

I den nu aktuella granskningen av landets lärarutbildningar tillhör alltså LTU ett av tio lärosäten som får sin examinationsrätt ifrågasatt. Rapporten baserar sig på den situation som rådde för drygt ett år sedan, och en hel del av det som verket lyfter i sin rapport är därför redan åtgärdat.

- Om man tittar på de rekommendationer som Högskoleverket ger kan vi konstatera att en hel del redan har eller är på väg att infrias. I dag har vi professorer med didaktisk inräktning i kärnämnena svenska, engelska och matematik, och nu arbetar vi för fullt med att integrera våra professorer, docenter och lektorer rent organisatoriskt både i det allmänna utbildningsområdet och i specialiseringarna.

Under 2008 ska en professor i lärande anställas och flera adjunkter forskarutbildar sig, säger rektor Pia Sandvik Wiklund.

- Just nu pågår också antagningen till vår forskarskola i lärande som vi genomför i samarbete med kommunerna. Vi arbetar också med att på olika sätt förtydliga lärarutbildningens lokala profil och en allmän översyn av kursutbudet pågår.

Johan Ingri, ordförande i den särskilda nämnden för lärarutbildningen, menar att Högskoleverkets rekommendationer stämmer väl överens med intentionerna i LTU:s strategi.

- I vår strategi ingår ett kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete bland annat för att säkra kvaliteten, och det är också det Högskoleverket eftersträvar genom att ständigt höja ribban. Det som är roligt med HSV:s rapport är att det visar sig att de åtgärder vi redan genomfört stämmer så väl överens med deras rekommendationer, det som återstår är sådant som kommer att åtgärdas under 2008.

Upplysningar: Rektor Pia Sandvik Wiklund, tel. 070-626 12 93, pia.sandvik.wiklund@ltu.se, prorektor Mikael Jonsson, tel. 0920-49 12 77, 070-319 12 77, johan.ingri@ltu.se, prefekt Lena Lundberg Vesterlund, tel. 0920-49 10 80, 070-330 01 96, lena.vesterlund@ltu.se, eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se