Liten minskning i söktrycket

Publicerad: 19 april 2007

Antalet förstahandssökande till Luleå tekniska universitets olika program minskar med 2,2 procent – eller 64 personer. Även det totala antalet sökande minskar, siffror som dock kommer att förändras de kommande dagarna och veckorna.
Glädjande för LTU är att antalet sökande till civilingenjörsutbildningarna ligger stabilt, att antalet sökande till samhällsvetarutbildningarna ökar och inte minst att de nya programmen hälsovägledning, fastighetsmäklare och socialt arbete alla rekryterar bra.

I måndags gick ansökningstiden till höstens studiestart på landets lärosäten ut och i dag kan Luleå tekniska universitet presentera den första snabbstatistiken. Att detta är möjligt så snart beror på att de flesta ansökningar i år sker via VHS’ – Verket för högskoleservice – hemsida, vissa kompletteringar kommer att ske när de ansökningar som skett på pappersblanketter hunnit registreras.

Detta innebär således att de siffror som presenteras nu är preliminära, till en rad olika program, i synnerhet de olika lärarutbildningarna, vet vi av erfarenhet att många av de sökande använder sig av pappersblanketter.
Statistiken från VHS visar så här långt att antalet förstahandssökande till Luleå tekniska universitet i år är 64 stycken färre än våren 2006, en minskning med 2,2 procent. Totalt hade 11.915 personer sökt till LTU:s olika utbildningar via internet när ansökningstiden gick ut den 16 april.

Så här ser det ut på grundnivå och våra yrkesutbildningar, sorterat efter utbildningsområde (Utbildn.område, 2006, 2007, förändring)

Arenor (146, 114, -32)

Samhällsvetare/beteendevetare (466, 561, +95)

Teknik:

* Civilingenjör (456, 459, +3)

* Högskoleingenjör (109, 80, -29)

- Övrig teknik (296, 265, -31)

Hälsovetenskap (484, 443, -41)

Lärare (411, 334, -77)

Musik och media (437, 489, +52)

Basår (72, 68, -4)

Totalt (2.877, 2. 813, -64)

- Att antalet förstahandssökande samhällsvetare ökar beror till stor del på de nya programmen fastighetsmäklare och socialt arbete. Fastighetsmäklarprogrammet lockar 93 förstahandssökande och socialt arbete 112. Samtidigt backar psykologi, socologi och internationell ekonomi medan civilekonomprogrammet lockar 49 sökande, säger Inger Bergström, enhetschef  på LTU:s utbildning- och forskningsenhet.

Civilingenjörsprogrammen har totalt sett samma söktryck som förra året, med en liten ökning på tre sökande. De program som ökar är industriell ekonomi (från 32 till 45 förstahandssökande) och väg och vatten (från 35 till 53 förstahandssökande). Samtidigt tappar i första hand programmen teknisk design och maskinteknik – när det gäller teknisk design bör dock poängteras att programmet lockar 55 förstahandssökande, vilket är en fortsatt bra siffra.

Det nya civilingenjörsprogrammet naturresursteknik har fått nio (9) förstahandsansökningar.   Högskoleingenjörsprogrammen minskar, i synnerhet de båda programmen bilsystem som går från 52 till 33 sökande och datorspelsutveckling som går från 25 till 14.

- ”Vinnarna” bland högskoleingenjörsprogrammen återfinns i Skellefteå där datateknik ökar antalet sökande från 4 till 16 och data on-line som ökar från 4 till 12. Vinnare är också våra nya program, både hälsovägledare, fastighetsmäklare och socialt arbete rekryterar bra, säger Inger Bergström.  

Däremot är söktrycket till LTU:s vårdutbildningar så här långt något lägre än våren 2006 – något som till en del beror på att programmet social omsorg omstrukturerats och flyttats till ett annat utbildningsområde – däremot rekryterar det nya vårdprogrammet hälsovägledning som sagt bra, 92 förstahandssökande.

Även söktrycket till lärarutbildningarna minskar, något som dock inte gäller de lärarutbildningar som riktar in sig på lärande i unga år. Exempelvis ökar antalet sökande till inriktningen barn, lek och lär liksom till fritid, barn och ungdom. Dessutom tillhör ansökningssiffrorna just när det gäller lärarutbildningarna de som med största sannolikhet kommer att förändras mest den närmaste tiden, av erfarenhet vet vi att just blivande lärare i högre utsträckning än andra sökande använder sig av pappersblanketter.

Söktrycket till både musik- och medieutbildningarna ökar, exempelvis till programmet journalistik nya medier. Studiomusikerprogrammet lockar också det fortsatt många förstahandssökande.

- Jag kan konstatera att både civilingenjörsprogrammen och lärarutbildningarna med inriktning unga år är fortsatt attraktiva. Eftersomm vi har ett särskilt uppdrag från statsmakterna att rekrytera till just dessa utbildningar är det självfallet positivt, säger Pia Sandvik Wiklund, rektor vid Luleå tekniska universitet, i en kommentar.

Upplysningar: Enhetschef Inger Bergström, tel. 0920-49 14 26, 070-666 14 26, rektor Pia Sandvik Wiklund, tel. 070-626 12 93 (OBS! endast mellan klockan 13.00 och 14.00 i dag, onsdag) eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se