Luddig styrning av fritidsgårdar

Publicerad: 9 oktober 2009

Målen för den öppna fritidsverksamheten är splittrade och motsägelsefulla. Verksamheten ska vara öppen och kreativ men samtidigt anses ungdomarna behöva stöd, övervakning och kontroll.
- Kommunerna måste bestämma sig. Splittrade och outtalade mål gör det svårt för personalen att jobba och för politikerna att mäta måluppfyllelsen, menar Lisbeth Lindström som disputerar i pedagogik på Luleå tekniska universitet.

Lisbeth Lindström har i sin avhandling studerat hur medborgarskap för unga presenteras på kommuners hemsidor och i deras mål- och styrdokument. Fritidsverksamheten anses allmänt av kommunerna vara viktig för att utveckla ungdomars medborgarskap och demokratiska tänkande. I mötet med ledare och andra unga får de en social tillhörighet och tränas i delaktighet och inflytande.

Men av avhandlingen framgår att kommunernas syn på ungdomars behov många gånger är motsägelsefull; å ena sidan anses de behöva någonstans att mötas och umgås utan krav, å andra sidan framgår att de behöver stöd, övervakning och kontroll när de besöker fritidsgårdar, allaktivitetshus eller liknande mötesplatser.

Samtidigt är målen för den öppna fritidsverksamheten splittrade eller outtalade vilket enligt Lisbeth Lindström gör att det är svårt att säkra kvaliteten och mäta måluppfyllelsen. 
- Det är en enorm utmaning för personalen att tillgodose behoven när målen är spretiga och inte tydligt utformade. Politikerna får också svårt att argumentera för verksamheten när man inte har en tydlig bild av resultaten, menar hon.

Hennes slutsats är att kommunerna måste välja väg och tydligt formulera målen för den öppna fritidsverksamheten om ungdomar ska utveckla sitt medborgarskap och lära sig demokratiska principer genom aktiviteterna.

Lisbeth Lindström disputerar på fredag den 9 oktober kl 10.00

Kontakt: Lisbeth Lindström, doktorand.
Mobil: 070 - 22 72 896, lisbeth.lindstrom@ltu.se                                         

Margareta Aidanpää, informatör.
Tel 0920 - 49 19 86
maid@ltu.se

                                                                           

 

Länk till avhandlingen