Luleå tekniska universitet skjuter på civilekonomexamen efter nya regler

Publicerad: 26 juni 2007

Högskoleverkets nya riktlinjer för yrkesutbildningen till civilekonom innebär att endast sex, av de 23 universitet och högskolor som har ansökt om att få ge yrkesutbildningen civilekonom, får examensrätten till utbildningen. För LTU innebär beslutet att universitetet skjuter något år på planerna att utfärda civilekonomexamen.

I en kommentar till Högskoleverkets rapport, säger prefekt Bo Jonsson vid Luleå tekniska univsersitets institution för ekonomi och samhällsvetenskap att beslutet i många avseenden kan brytas ned till en fråga om timing.

- För att använda höjdhopparspråk kan man säga att de riktlinjer som Högskoleverket presenterat, innebär att ribban i ett slag höjs med flera decimeter från den kravspecifikation som gällde vid ansökningstillfället, säger han. Enligt givna förutsättningar hade vi seglat över med stor marginal, men nu verkar vi ha rivit med hälen, varför vi tidigarelägger vår utvecklingsplan.

I HSVs rapport som publicerades på tisdagen avslogs universitetets ansökan utifrån att viss lärarkapacitet saknades inom ett av fem bedömda ämnen. Utöver detta hävdar sig LTU väl inom samtliga bedömningspunkter för den nya civilekonomexamen.

- Genom LTUs strategiarbete, bedömer Bo Jonsson, att Högskoleverkets skärpta krav kommer att kunna mötas under nästa år om inte redan i höst.

- För studenterna har det här ingen egentlig betydelse då examen ligger fyra år framåt och vi redan nu arbetar för att producera en riktigt bra nationell utbildning.

- Eftersom vi är ett av landets viktiga forskningsdrivande lärosäten har vi både resurser, ambitionen och den nödvändiga strukturen för att prövas positivt för examensrätten, säger prefekt Bo Jonsson.

Upplysningar: Prefekt Bo Jonsson, tel 0920-49 17 17, e-post: bo.jonsson@ltu.se