Luleå tekniska universitets hedersdoktorer 2008

Publicerad: 17 oktober 2008

Tre nya hedersdoktorer har utsetts vid Luleå tekniska universitet. Utsedda är: Margareta Jonsson, vd i Polarrenen AB, tidigare ordförande och numer styrelseledamot i Polarbröd AB, Harald Vogel, världsledande forskare inom instrument- och musikvetenskapen samt Lorentz Andersson, stark pådrivare av forskning och utveckling inom den svenska basindustrin.

Luleå tekniska universitets fakultetsnämnder utser varje år ett antal hedersdoktorer.

För år 2008 har den tekniska fakultetsnämnden utsett Lorentz Andersson, styrelseordförande vid ProcessIT Innovations, tidigare landshövding i Västerbotten och en engagerad pådrivare och dörröppnare inom framförallt basindustrin.

Den filosofiska fakultetsnämnden har utsett professor Harald Vogel, verksam vid Hochschule für Künste in Bremen i Tyskland. Dessutom har teknisk och filosofisk fakultetsnämnd gemensamt utsett Margareta Jonsson, styrelseordförande för Polarbröd AB till hedersdoktor.  

Så här lyder fakultetsnämndernas motiveringar till de nya hedersdoktorerna:

Lorentz Andersson

Lorentz Andersson promoveras till hedersdoktor för sin stora insats som en framstående, innovativ och entreprenöriell ledare inom samhälle och näringsliv. Med ett starkt personliga engagemang har han medverkat till att stärka näringslivet, högre utbildning och forskning inom regionen.

Genom åren har han även direkt engagerat sig i verksamheter nära knutna till LTU. Som styrelseordförande i ProcessIT Innovations har han varit en dörröppnare och bidragit till ett ökat forskningssamarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, stärkt samarbetet med regionala företag och särskilt värnat om hållbar utveckling inom energisektorn.

Han har genom ett personligt uthålligt engagemang varit en väsentlig drivkraft för att utveckla Luleå tekniska universitets forskning inom träteknik till en internationellt mycket stark position, och han har även värnat om basindustrin och forskning relaterat till den i tider när åtskilliga forskningsfinansiärer glömde bort basindustrins betydelse för nationen Sverige och inte ville satsa på mogna branscher.

Harald Vogel

Professor Harald Vogel är den världsledande auktoriteten på den lysande nordtyska orgel- och klavertraditionen från renässans och barock. Som forskare har han engagerat sig i såväl instrumentforskning som musikvetenskaplig källforskning med uppmärksammade vetenskapliga editioner som resultat.

Harald Vogel har sedan många år anlitats av Luleå tekniska universitet som föreläsare, pedagog och konsertgivare. Han har dessutom varit huvudrådgivare för det så kallade Övertorneåprojektet, som placerat Luleå tekniska universitet och Norrbotten på världskartan inom orgelkonsten.

Harald Vogels kunskapsbredd, kommunikativa förmåga och internationella position gör att hans verksamhet är av stort intresse för forskare även utanför hans specialområden.

Margareta Jonsson

Margareta Jonsson har på ett utomordentligt framgångsrikt sätt visat att avancerat företagande kan växa fram i och vara fast baserat i vår region, och samtidigt nå en både nationell och internationell marknad. Företaget Polarbröd under Margaretas Jonssons ledning är också ett lysande exempel på hur ett regionalt kulturarv inom livsmedelstillverkning tagits till vara och förts vidare med hjälp av modernast möjliga teknologi.

Margareta Jonsson har också vid sidan av sitt entreprenörskap intagit en bredare samhällsbyggande roll, bland annat i den offentliga debatten om regionala utvecklingsfrågor och i sina relationer till offentliga aktörer som kommun, länsmyndigheter och Luleå tekniska universitet.

Hon har också på ett långsiktigt sätt engagerat sig för att säkra riskkapital och kompetens till nya generationer företagare i norra Sverige.