Paneldiskussion som avslutade konferensen. Från höger Göran Bäckblom, chef MITU, Gwenole Cozigou, direktör vid EU kommisionen, Henryk Karas, ordförande i en europeisk, teknisk plattform, Thomas Drnek, president Euromines, José-Lorenzo Vallés EU kommisionens forskningsavdelning och Pär Weihed, professor LTU

Luleådeklaration välkomnades på mineralkonferens

Publicerad: 13 oktober 2009

En internationell konferens om hållbara mineralresurser, arrangerad av Luleå tekniska universitet, avslutades med en luleådeklaration på tisdagen. Med reservation för småjusteringar välkomnades deklarationen som bland annat ska stödja EU: s arbete med att säkra tillgången på mineralresurser inom unionen.

- Ett mål med den här konferensen är att uppnå något varaktigt som vi kan använda i framtiden och implementera vad vi kommit fram till här idag, säger Pär Weihed, professor vid Luleå tekniska universitet som arrangerat konferensen tillsammans med en rad samarbetspartners bl.a. europeisk gruvindustri.

Det är EUs råmaterial initiativ som ligger till grund för konferensen och för det slutdokument som kallas Luleådeklarationen. Ett EU initiativ som slår fast att råvaror är grunden för att moderna samhällen ska fungera. Något som i luleådeklarationen ännu klarare slås fast genom klargöra att ett samhälle utan mineraler och metaller är otänkbart. Råvarans betydelse för befolkningstillväxt och världsekonomi är andra delar i deklarationen, liksom att en hållbar tillgång på råvaran i Europa är god, men att det krävs bättre kunskapsbas samt forskning och utveckling för att hitta bättre metoder att exploatera råvaran. Luleådeklarationen innehåller en lång rad punkter och förklaringar som inom någon vecka kommer att skrivas under av deltagande parter i konferensen.

Bild på Gwenole Cozigou, direktör vid EU kommisionen
Gvenole Cozigou, direktör vid EU kommisionens näringslivs- och industridirektorat.

En av de medverkande i konferensens avslutande paneldiskussion var Gwenole Cozigou,direktör vid EU kommissionens näringslivs- och industridirektorat. Han pratade bland annat om vilka utmaningar som finns för att säkra tillgången på råvaror och som varit uppe till diskussion under konferensen. Det är ett antal områden som kan ha betydelse för ämnet råvaror. Han nämnde handelspolitik, forskning och utveckling, industripolitik, och energipolitik. Inom alla de här politikområdena kan det, påpekade han, i olika prioriteringar finnas risk att ämnet för dagens konferens inte är prioriterat.

- Risken är givetvis att råvaror försvinner i prioriteringar som de olika politikområdena har. Så det är första utmaningen att se till att råvaror är på topp på agendan, säger Gwenole Cozigou