Anna Klisinska
Anna Klisinska

Matte-skräck botas med mönsterstickning

Publicerad: 28 maj 2009

Nu finns tröst för alla med matte-skräck. För matematik är inte alls bara det som många tror, att räkna.
- Nej, matematik är logik, att se mönster. Som när ett litet barn sorterar knappar. Det finns oändligt många sätt att göra det på – i färger, storlek, grupper. Eller komplicerad mönsterstickning, det är också matematik. Alla kan hitta sitt sätt att förstå ämnet.

Det säger Anna Klisinska som forskar i Matematik och lärande på Luleå tekniska universitet. I sin doktorsavhandling ifrågasätter hon gamla, naiva uppfattningar om matematik som något som är fixt och färdigt och omöjligt att ändra.

- Det finns inga ”rätta” svar. Matematik är en kulturell produkt. Newtons sätt att bevisa en sats för 300 år sedan är inte det enda. Det går att bevisa på många olika sätt, säger hon.

Anna Klisinska visar i sin forskning att var och en har sin personliga bild av matematik som inte alls behöver vara identisk med den i böcker och läromedel. Det är den personliga bilden hon vill att lärare ska kunna förmedla till elever och studenter på alla nivåer.

- Metoderna att lära sig matematik är oändliga. Alla kan hitta sitt sätt att se på ämnet.

Upplysningar: Universitetsadjunkt Anna Klisinska, 0920 – 49 10 35

Informatör Margareta Aidanpää, 070 - 649 19 86