Medel till främjande av forskning, utbildning och utveckling

Publicerad: 30 maj 2006

LKAB:s stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet samt Stiftelsen för LKAB:s fond till minne av Erik Hammarsten har var för sig beslutat om utdelning av fondmedel.
I styrelserna för båda stiftelserna ingår LTU:s rektor Pia Sandvik Wiklund.

Styrelsen för Stiftelsen LKAB:s fond till minne av Erik Hammarsten – bestående av Lars-Eric Aaro och Leif Boström (LKAB) samt Olle Nordberg och Pia Sandvik Wiklund (LTU) - har vid sitt sammanträde beslutat dela ut 800.000 kronor till Teknikens hus i Luleå.
Olle Nordberg deltog inte i beslutet.

LKAB:s stiftelse för främjande av forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet, vars styrelse består av Lars-Eric Aaro, Leif Boström och Jan-Erik Jatko från LKAB och LTU:s rektor Pia Sandvik Wiklund, har också den fattat beslut om årets tilldelning:

Eva Gunneriusson på Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap tilldelas 400.000 kronor till de båda projekten Rekryteringsarbete till civilingenjörsprogrammet i kemiteknisk design samt till LTU:s nya programområde inom gruv och mineral.

Uday Kumar på Järnvägstekniskt centrum får 160.000 kronor till projektet Forskningsutrustning till forskningsstation för effektivisering av drift och underhåll av järnvägstransporter.

Ryan Robinson, Bo Björkman och Nourredine Menad på Avdelningen för processmetallurgi får 140.000 kronor till sitt projekt Surface properties of metallurgical slags and their influence on high temperature reaction kinetics.

Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se