Miljonregn över LTU

Publicerad: 23 april 2008

När EU:s strukturfondspartnerskap fördelade pengar i mitten av april blev det minst sagt ”storslam” för Luleå tekniska universitet. Totalt tilldelas LTU drygt 72,9 miljoner kronor, där merparten går till projektet NSS (31 miljoner kronor) samt till Centrum för medicinsk teknik och fysik som tilldelas 28,2 miljoner kronor.
Dessutom får träforskningen vid LTU totalt drygt 13,6 miljoner kronor.

Luleå tekniska universitet tilldelas alltså 72,9 miljoner kronor som fördelas på ett antal olika forskningsprojekt. I flera av projekten är villkoret att berörda universitet tillsammans själva bidrar med samma summa som den som beviljats, vilket innebär att ”värdet” av forskningsfinansieringen i princip fördubblas.

Träcentrum Norr med säte i Skellefteå tilldelas exempelvis 4 miljoner kronor, utvecklingsprogrammet Trä-innovations-nätverket får knappt 3,4 miljoner kronor och projektet Marknadsstyrd flexibel trämanufakturproduktion tilldelas 6,3 miljoner kronor.

Mest får dock projekten NSS, Nordic safety and security, (se separat pressmeddelande) och Centrum för medicinsk teknik och fysik vid universiteten i Luleå och Umeå.  I det senare fallet handlar det om 28,2 miljoner som ska fördelas på 17 olika projekt varav 5 har LTU som huvudman.

Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, utvecklas för att stärka näringslivets utveckling inom medicinsk teknik i regionen, bland annat genom att samordna och förstärka excellent forskning i norra Sverige så att en stark vetenskaplig bas med god infrastruktur kan skapas.

De projekt som leds via LTU och professor Olof Lindahl handlar bland annat om

· optoakustisk avbildning av cancer – en metod där man använder ljus för att lokalisera cancervävnad,

· att utveckla en resonanssensor för att mäta ögontryck, ett projekt som utförs i samarbete med det japanska företaget Tower company, samt

·  palpering på distans, en metod som exempelvis kan användas vid rehabilitering av muskelskador och axelproblem i vilken man använder sensorer som via trådlös teknik skickar data direkt till läkaren.

- Det här är självfallet fantastiskt roligt, inte minst eftersom det ger regionens medicintekniska företag en ordentlig skjuts framåt. Samtidigt är det en framgång för universitetets forskare inom det här området, säger professor Olof Lindahl.

Upplysningar: Professor Olof Lindahl, tel. 0920-49 11 78, 070-609 04 14, olof.lindahl@ltu.se eller iniversitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se