Näringslivet inspirerar universitetet

Publicerad: 22 april 2006

Luleå tekniska universitet har inlett arbetet med att ta fram en ny strategi för de kommande åren.
Vilka krav ställer egentligen näringslivet och andra arbetsgivare på framtidens civilingenjörer, civilekonomer, sjuksköterskor och samhällsvetare?
I ett antal seminarier kommer bland andra Leif Östling, vd på Scania och hedersdoktor vid LTU, att föreläsa för att inspirera, engagera och – provocera.

Arbetet med att ta fram en ny strategi för hur Luleå tekniska universitet ska utvecklas de kommande åren inleddes under hösten. Det handlar inte om någon dramatisk ”kursändring”, däremot om ett fortsatt utvecklingsarbete där utgångspunkten är det läge i vilket universitet befinner sig just nu.

”Gamla” erfarenheter tas tillvara, nya inspel välkomnas och som ett led i det sistnämnda har ett antal näringslivstoppar bjudits in för att fungera både som inspiratörer och provokatörer.
Leif Östling, Scanias vd och hedersdoktor vid LTU, kommer till universitetet den 3 november för att föreläsa om näringslivets förväntningar, platsen är LKAB-salen i Alfa-huset på campus Luleå och tiden mellan klockan 09.00 och 10.30.

Den 9 november är det dags för Bengt-Olov Elfström, gästprofessor vid LTU i funktionella produkter och forskningschef vid Volvo Aero. Hans förelsningstema är framtidens universitet ur ett näringlivsperspektiv, platsen är LKAB-salen i Alfa-huset på campus Luleå och tiden 13.00-14.30.

Medias representanter hälsas välkomna!

Upplysningar: Enhetschef Inger Bergström, tel. 0920-49 14 26, 070-666 14 26, inger.bergstrom@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se