Needfinding - en metod att se, förstå och förmedla

Publicerad: 30 maj 2007

Alla som arbetar på en redaktion vet att det ibland blir fel. Får vi frågan om vad det egentligen var som hände kan vi säkert svara, nio gånger av tio handlar felen i dag om strulande teknik som innebär snabba beslut och genvägar. En bildredaktör eller en nattredigerare måste göra sina jobb även om en scanner hänger sig eller ett datorprogram krånglar. Exakt hur arbetet går till, vilka konkreta arbetsmoment som leder fram till färdig produkt är det dock ofta svårt att sätta ord på och förklara.

Det här är en sorts tyst kunskap som alla yrkeskategorier har men som sällan kommuniceras i någon större omfattning. EU-projektet NeedInn vid Luleå tekniska universitet har just den här typen av kunskap som utgångspunkt för den process man arbetat fram, vill man kan man enklast beskriva det som en sorts behovsanalys.

- Genom att faktiskt studera hur en enskild person utför sitt arbete under exempelvis en hel dag får vi en helt annan bild av verkligheten än om han eller hon med egna ord skulle beskriva den. Vi kan fråga varför och hur, och vi upptäcker kanske att personen gör samma moment fyra gånger när det i själva verket kanske bara behövs en, säger Madelene Larsson, projektledare för NeedInn.

Nu har inte projektet i första hand medieredaktioner i fokus, även om själva processen och sättet att förhålla sig till olika behov med all säkerhet går att överföra också i den miljön. Nej, Needfinding har vården i fokus och i synnerhet det område som kallas e-hälsa.

- Projektet, som drivs i samverkan mellan Norrbottens och Västerbottens län, handlar också om tillväxt och i de sammanhangen nämns ofta e-hälsa. Och även om det finns gott om idéer, projekt och företag inom området så sker inte tillväxten per automatik, den behöver så att säga hjälp på traven. Den process vi arbetar efter identifierar behoven som sedan förmedlas till dem som ska lösa dem.

- Tänk dig att exempelvis ett landsting har en innovationsplattform, en portal, där de listar de studerade behov man faktiskt har. På portalen kan olika företag gå in och se vad landstinget behöver och andra landsting kan gå in där och konstatera att det finns andra med samma behov som de själva har. Företagen kan i sin tur få kontakt med andra företag som har andra kompetenser, vilket kan leda till nya konstellationer och möjligheter att tillsammans nå en större marknad.

I dag utgår så gott som all upphandling från en kravspecifikation, i NeedInns process ingår också en behovsspecifikation – helt enkelt på grund av att det är viktigt att ta reda på och förstå behoven bakom kraven.

Fredagen den 1 juni presenterar NeedInn den behovsdrivna produktionsutvecklingsprocess som tagits fram i projektet samt fyra så kallade prototypexempel inom området e-hälsa och produktutveckling. Projekten handlar om stöd för minneshantering, muntlig informationsöverföring, rehabilitering i hemmet och planering av så kallad växelvård. Vid presentationen medverkar landstings- och kommunrepresentanter tillsammans med ansvariga tjänstemän, men också sjukgymnaster och undersköterskor direkt engagerade i projekten och förhoppningsvis också ett eller flera av de företag som deltagit för att hitta lösningar på de behov som identifierats.

Presentationerna startar klockan 09.30 (själva programmet startar redan klockan 09.00) och pågår till klockan 12.00 och genomförs i E 231, ingång i E-huset från Regnbågsallén.

Upplysningar: Projektledare Madelene Larsson, tel. 0920-49 20 83, 070-306 06 39, madelene.larsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se