Norrbottningar får säga sitt om storregion

Publicerad: 23 september 2008

I slutet av september får 4.000 norrlänningar en enkät i brevlådan med frågor om demokrati, hälso- och sjukvård samt framtida regioner. Undersökningen är unik och genomförs av forskare vid de tre nordligaste universiteten – Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet.

- Via undersökningen vill vil fånga in norrlänningarnas egna uppfattningar om Norrlands framtid. Studien ingår i arbetet med att bilda nya regioner och har även betydelse för att förstå förutsättningarna för Norrlands utveckling i stort, säger projektledaren Anders Lidström på statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

I dagarna dimper enkäten ”Medborgare i norr 2008” ner i brevlådan hos 4.000 slumpmässigt utvalda personer i Västerbotten, Norrbotten. Västernorrland och Jämtland. De cirka 70 frågorna handlar om hur det är att bo och leva i olika kommuner, hur man ser på framtida regioner och hur demokratin samt hälso- och sjukvården fungerar där man bor.

Undersökningen utförs av forskare vid Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet. Undersökningen är beställd och finansierad av de nordligaste landstingen och samordnas med liknande undersökningar i Västra Götaland och Skåne. Resultaten presenteras under hösten 2009.

Vi bjuder in till presskonferens torsdagen den 25 september klockan 10.00 i rum A 305 på Luleå tekniska universitet för att mer utförligt presentera undersökningens upplägg, syfte och bakomliggande tankegångar.

För tillgång till frågeformuläret – kontakta nedanstående personer.

Upplysningar: Professor Nils-Gustav Lundgren, tel. 0920-49 19 54, nils-gustav.lundgren@ltu.se, Sofia Reinholdt, tel. 0920-49 13 61, sofia.reinholt@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink,
tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se