Framtidsjobb ; Istockphoto

Ny politik- och samhällsutbildning vid LTU

Publicerad: 7 april 2009

(20090407) ”Politik och samhällsutveckling” heter ett nytt utbildningsprogram som startar i höst vid Luleå tekniska universitet, LTU. Den nya utbildningen har utvecklats i samarbete mellan LTU och regionala aktörer.

För att stödja arbetet med att utforma och driva programmet har en referensgrupp med representanter för kommuner, landsting, länsstyrelse, statliga myndigheter och  privata företag bildats.

- Samverkan kring utbildningsfrågor skapar nytta både för studenterna och för regionens arbetsgivare, säger Carina Lundmark, docent i statsvetenskap vid LTU.

Utbildningen förbereder studenterna för kvalificerade arbeten inom både privat och offentlig förvaltning, inom intresseorganisationer, media, opinionsbildning/pr, samt inom utbildningsområdet. Ett centralt inslag i utbildningen är täta kontakter mellan studenter och arbetsgivare, bland annat genom praktik. Prognoser från  Statistiska centralbyrån och Högskoleverket pekar på ett framtida behov av välutbildade samhällsvetare.

- Att vi får ett program vid vårt eget universitet som kan utbilda för kvalificerat arbete inom den kommunala sektorn är därför mycket bra, speciellt med möjligheter till praktik under studietiden, säger Roger Kemppainen, direktör för Kommunförbundet i Norrbotten.        

Utbildningen ger studenterna goda kunskaper om hur politik, styrning och förvaltning fungerar.

- Med tanke på de pensionsavgångar som väntas de närmaste åren finns ett växande behov av välutbildad arbetskraft inom offentliga verksamheter, säger Hans Forsström, direktor och certifierad  kommunal revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

För mer information kontakta;  Carina Lundmark 0920 – 492503
carina.lundmark@ltu.se