Nya krafter från stålindustrin stärker avfallsforskning i Luleå

Publicerad: 10 december 2007

Fil dr Lotta Lind, Sandvik Materials Technology AB, har utnämnts till adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet. Lotta Lind kommer att medverka inom universitetets forskning runt avfallsteknik med inriktning mot metallurgiska restprodukter.

Lotta Lind är restproduktansvaarig vid Sandvik Materials Technology AB. Hon  doktorerade 1991 inom oorganisk kemi vid Stockholms universitet och arbetade därefter som forskare vid Université du Maine i Frankrike.

Efter den akademiska meriteringen har Lotta Lind verkat inom stålindustrin med forskning och utveckling inom restproduktåtervinning, först ett tiotal år inom SSAB och sedan 2005 som restproduktansvarig vid Sandvik Materials Technology AB.

Fokus för arbetet inom Luleå tekniska universitet blir att utveckla processer som möjliggör nyttiggörande av de metallurgiska restprodukter som idag måste deponeras. Samtidigt kommer Lotta Lind, som kvinnlig forskare och handledare för doktorander, att vara en viktig förebild som aktiv och framgångsrik forskare både i akademin och i stålindustrin.


Upplysningar: lotta.lind@sandvik.com, 026-26 37 61 eller professor Anders Lagerkvist, Luleå tekniska universiet, 070-5291908, anders.lagerkvist@ltu.se