Prorektor Erik Höglund delar ut examensbevis till SpaceMasterstudenter i Kiruna.

Nytt mandat och rymdexamen vid LTU i Kiruna

Publicerad: 26 oktober 2009

13 mastersstudenter i rymdvetenskap fick nyligen motta sina examensdiplom i en högtidlig ceremoni vid LTUs rymdcampus i Kiruna. SpaceMaster heter examen och det är tredje omgången mastersstudenter som tar sin examen samtidigt som LTU i Kiruna fått förnyat mandat för europeisk masterutbildning

Samtidigt som årets SpaceMaster studenter tar examen i Kiruna, landar nästa positiva nyhet om LTUs campus i Kiruna. Rymdcampus har nämligen fått förlängning med fem nya ronder inom ramen för sitt uppdrag som huvudkoordinator för SpaceMaster inom EU programmet Erasmus Mundus. Ett program där LTU är ett av sex universitet i ett konsortium som samarbetar.

- Det är väldigt kul att vi har fått förtroende till en förlängning, vilket visar att spacemaster håller hög klass, säger docent Hans Weber, chef vid institutionen för rymdvetenskap.

Utbildningen är möjlig tack vare kombinationen av lärosäten i konsortiet poängterar han. Det är samtidigt lärosäten där årets avgående mastersstudenter fått delar av sin utbildning.Vid examenshögtiden på rymdcampus fick tredje omgångens SpaceMaster studenter motta diplom som bevis för sin examen ur prorektor Erik Höglunds hand. De påbörjade sina studier i Würzburg för två år sedan, med andra termin vid Institutionen för rymdvetenskap vid LTUs campus i Kiruna. År två fördelar sig studenterna på sex olika universitet i Europa, bl a vid LTU i Kiruna, Julius-Maximilians-University i Würzburg, Tekniska högskolan i Helsingfors och Université Paul-Sabatier i Toulouse. Programmet som de nyss avlutat heter ”Master in Space Science and Technology”. Ett program, som nästa höst fortsätter med fem nya omgångar med start i tyska Würtsburg och med en motsvarande förlängning för rymdcampus i Kiruna.

Institutionen för rymdvetenskap i Kiruna, som tillhör Luleå tekniska universitet, bedriver utbildning och forskning inom områdena rymd- och atmosfärsvetenskap. Utbildningarna ger grundläggande och fördjupade kunskaper på master- och PhD nivå i rymdteknik, om satellitinstrument samt rymdfysik och atmosfärfysik. I grundutbildningarna ingår även instrumentprojekt med ett flygande experiment där fysik- och elektronikkunskaper sammanförs. Vid rymdcampus i Kiruna finns, förutom institutionen för rymdvetenskap, även institutet för rymdfysik IRF samt även EISCAT European incoherent scatter facillity.