Öka takten - om jämställdhet

Publicerad: 30 oktober 2006

Höstens stora genuskonferens Öka takten – på väg mot en jämställd förskola och skola genomförs under tisdag och onsdag, den 31 oktober-1 november.
Syftet är att inspirera och sprida kunskap samt ge goda exempel på hur man kan arbeta med jämställdhet i verksamheter som vänder sig till barn och ungdomar.

Konferensen bjuder på föreläsningar, seminarier, workshops, bokbord och utställningar.
Bland de medverkande finns Eva Amundsdotter (LTU), Christian Fridh (Röda korsets ungdomsförbund), Christine Gilljam (HomO), Karin Kjellberg (ASTRID-dialogen), Lena Sievers (JämO), Tomas Wetterberg (Delegationen för jämställdhet i förskolan) och Gunilla Zackari (utbildnings- och kulturdepartementet).

Över 300 deltagare kommer under ledning av genusvetaren Eva Amundsdotter och skådespelerskan Katarina Olsson att aktiveras med värderingsövningar och annat i ett metodseminarium i Sunderby sporthall.

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med och för barn och unga – exempelvis barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, ämneslärare, gymnasielärare, elevassistenter, kuratorer, skolsköterskor, skolbibliotekarier, studie- och yrkesvägledare, rektorer, utvecklingsledare, skolchefer och skolpolitiker.
Konferensen vänder sig även till personer som arbetar med regionala utvecklingsfrågor och/eller ideellt i föreningslivet med barn och unga.

Fullständigt program återfinns på www.ltu.se/utb/okatakten

Öka takten arrangeras av Forma framtiden – ett genuspedagogiskt skolprojekt för ett jämställt samhälle, ett länsövergripande projekt vid Luleå tekniska universitet i samarbete med EU:s strukturfond, länssyrelsen och kommunerna i Norrbotten, Regionalt utvecklingscentrum, Myndigheten för skolutveckling, Rädda barnen, Teknikens hus och Sensus.

Medias representanter hälsas välkomna till konferensen som hålls på Sunderby folkhögskola!

Upplysningar: Projektledare Josefin Rönnbäck, tel. 0920-49 10 32, 070-508 44 19 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se