Om konsten att förutse ekonomiska risker

Publicerad: 19 september 2007

Att sia om framtiden är riskabelt – trots det fortsätter vi människor att beskriva framtiden och exempelvis framtida projektkostnader med exakta tal, ibland med flera decimaler. Tittar vi på historiska projekt hittar vi exempel på våldsamma felkalkyler, ett exempel är Suezkanalen som kostade 19 gånger mer än vad man projekterat för …
Tillsammans med bland andra Banverket, Vägverket och länsstyrelsen arrangerar CRR, Centrum för riskanalys och riskhantering vid Luleå tekniska universitet, ett seminarium med fokus på hur man kan genomföra så kallade risk- och osäkerhetsanalyser.

Att i förväg beräkna exakt vad ett stort projekt i slutändan kommer att kosta är inte helt lätt, förutom Suezkanalen finns ytterligare två historiska exempel som kan vara värda att nämna. Operahuset i Sydney kostade i slutändan 14 gånger mer än beräknat och flygplanet Concorde 11 gånger mer än planerna. Man kan misstänka att inget av dessa projekt blivit av om beslutsfattarna hade känt till den slutliga kostnaden – vilket i sin tur skulle ha lett till att vår värld skulle te sig lite torftigare. Vem kan tänka sig Paris skyline utan Eiffeltornet?

Samtidigt inser alla att den här typen av kalkylmissar givetvis inte håller i längden, alla överskridanden måste ju täckas genom att man tar pengar från andra angelägna behov. Bristande kalkyler är dock relativt vanliga också i dagens Sverige, det kan exempelvis gälla ombyggnaden av ett äldreboende som ena stunden anges kosta ett belopp och nästa dubbelt så mycket, eller varför inte ett mer närliggande exempel - Norrbotniabanan. Skulle man över huvud taget ha påbörjat bygget av tunneln genom Hallandsås om man då vetat vad vi alla vet i dag?

Den 25 september arrangerar Centrum för riskanalys och riskhantering ett seminarium på temat ekonomiska risker i projekt. Målsättningen med att göra risk- och osäkerhetsanalyser är att försöka identifiera, värdera och inte minst kvantifiera osäkerhet i projekt som har stor inverkan på parametrar som kostnad, tid och kvalitet.

Risk- och osäkerhetsanalys med den så kallade successivprincipen gör att projektdeltagarna blir medvetna om övergripande risker och möjligheter. Successivprincipen gör det möjligt att presentera risker och möjligheter i termer av dess påverkan på kostnad, tid och kvalitet och risk- och osäkerhetsanalyserna ger vidare underlag för beslut om möjliga åtgärder vid olika scenarier.

Seminariet vänder sig till alla typer av projektbeställare och byggherrar, det vill säga statliga verk, processindustrin, verkstadsföretag, landsting, kommuner, fastighetsbolag, konsulter och entreprenadföretag.

Seminariet hålls den 25 september mellan klockan 10.00 och 16.00 i den nya hörsalen i C-huset, C 305.

Medias representanter hälsas välkomna.

Mer information inklusive program för seminariet finns på http://construction.project.ltu.se/~crr

Seminariet arrangeras av Centrum för riskanalys och riskhantering i samverkan med Banverket, Bodens kommun, LKAB, länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens regemente I 19, Skanska, SSAB, Vattenfall Vattenkraft och Vägverket Region Norr.

Upplysningar: Lennart Elfgren, tel. 0920-49 13 60, 070-689 13 60, lennart.elfgren@ltu.se, Milan Veljkovic, tel. 070-608 47 31, milan.veljkovic@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se