Omdefiniering av sömn, racing i världsklass och säkrare flygning

Publicerad: 22 maj 2007

Än en gång är det dags för studenterna den årligen återkommande Sirius-kursen att presentera sina resultat. Sirius är namnet på en avslutningskurs i kreativ produktframtagning för Luleå tekniska universitets blivande civilingenjörer och kursen präglas av ett tätt samarbete mellan industrin och universitetet och utgår från verkliga behov och problem.

Studenterna har under läsåret gått från behovsanalys till att skapa unika prototyper och produkter genom att utnyttja kreativa metoder, avancerad produktutvecklingsmetodik och datorbaserade verktyg. Projektens avslutningspresentation kommer att presenteras för industrirepresentanter, allmänheten, studenter och anställda nu på torsdag.

Dag: Torsdagen den 24 maj

Tid:   Klockan 13.00-cirka klockan 16.00

Plats: B 192 (samma hus som Centrumrestaurangen och Receptionen)

Direkt efter presentationerna – som i år leds av magikern Axel Adlercreutz – finns gott om tillfälle för bland andra medias representanter att träffa de olika studentgrupperna.

Årets projekt

* Eftersom utvecklingen av de fjäderenheter som används i madrasser inte kommit särskilt långt sedan 1800-talet, har studenter vid LTU på uppdrag av IKEA tagit fram en ny sorts fjärderenhet som ska ge ökad komfort och kvalitet, samtidigt som den ska medföra en minskning av kostnaderna. Sömnupplevelsen kommer att definieras om!

* På uppdrag av Sandvik Coromant har en av studentgrupperna tagit fram ett nytt och unikt koncept för hur man ska fästa skärstål i verktygskroppen till planfräsar. Projektet har genererat både en unik produkt och skapat nya insikter i hur kunskapsbaserade ingenjörsverktyg kan användas i produktutvecklingsprocessen.

* Luleå tekniska universitet satsar än en gång på att bygga och förbättra en Formula SAE-bil som kommer att köras av studenter vid en internationell tävling i Silverstone, England. Årets Formula-bil är baserad på tidigare års erfarenheter men har med hjälp av kraftfulla CAE-program analyserats och förbättrats för att öka tillförlitligheten. Tävlingen utmanar studenterna att både vara kreativa och skapa innovativa lösningar och på samma gång hålla vikt, pris och tidsaspekter så lågt som möjligt

* Att bromsa flera tons fallande last är ingen lätt uppgift! Studenter vid LTU har på uppdrag av Hägglunds Drives AB tagit fram ett unikt och kostnadseffektivt bromssystem för hydarulmotorer. Studenterna har tagit idén från koncept till en fysisk prototyp som studerats och testats under realistiska förhållanden.

* Ingen vill att en flygmotor ska stanna under drift. Genom att i samarbete med Volvo Aero ta fram ett nytt systemkoncept för ett variabelt avtappningsspjäll till jet-motorer har den femte av årets Sirius-grupper minimerat den risken. Designen är framtagen med hänsyn till minimering av vikt och kostnad samt maximering av hållbarhet i förhållande till en mängd lastfall.

Upplysningar: Professor och examinator Lennart Karlsson, tel. 070-590 32 42, lennart.karlsson@ltu.se, koordinator Magnus Karlberg, tel. 070-589 24 18, magnus.karlberg@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se