Panik eller plikt vid pandemi? - En krisövning i miniformat för makthavare

Publicerad: 6 oktober 2008

Hur drabbas socialtjänst, media, elförsörjning och basindustri när hälften av personalen är sjukskriven i två veckor? CRR – Centrum för riskanalys och riskhantering – vid Luleå tekniska universitet, arrangerar den 12 november ett seminarium om hur en världsomfattande epidemi skulle kunna slå mot Norrbotten. Målgruppen är beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet.

Spanska sjukan, Asiaten, Hong Kong-influensan … När nästa stora världsomfattande influensaepidemi – en så kallad pandemi – slår till räknar man med att sjukfrånvaron kommer att vara så hög som 50 procent under två veckor och cirka 15 procent i nära två månader. Hur påverkas samhällsviktig verksamhet av en sådan påfrestning? Hur klarar basindustrins produktion ett personalbortfall av den storleken? Kommer medarbetarna att prioritera jobbet eller att vårda sina anhöriga?

 - En pandemi drabbar hela vårt sårbara samhälle där alla delar är så beroende av varandra, och vi vet att det finns ett stort behov av ökad kunskap inom detta område, säger professor Milan Veljkovic, verksamhetsledare vid CRR.  

Seminariets målgrupp är beslutsfattare inom offentlig sektor och näringsliv, och förutom aktuella föreläsningar inbjuds deltagarna att medverka i ett rollspel kring ett pandemiscenario under ledning av personal från Krisberedskapsmyndigheten.

- Det blir en krisövning i miniformat, säger Milan Veljkovic.

Seminariet pågår hela dagen den 12 november  på Skapa företagsby i Boden. Ur programmet (som bifogas):

* Smittskyddsläkare Anders Österlund ger basfakta om pandemier och smittskydd

* Socialtjänsten i Boden berättar hur man planerar för att klara omsorgen av gamla och funktionshindrade vid stora sjuktal

* Hans-Gunnar Knutzén vid Vattenfall AB Norden berättar varför en internationell koncern lägger tid och pengar på pandemiplanering

* Misse Wester vid KTH föreläser om myter kring människors reaktioner vid svåra påfrestningar.

Centrum för riskanalys och riskhantering vid Luleå tekniska universitet är en så kallad centrumbildning som arbetar med utbildning och forsknings- och utvecklingsprojekt inom risk- och krisområdet. I CRR ingår även LKAB, SSAB, Vägverket, Banverket, Vattenfall Vattenkraft, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Bodens kommun.

Upplysningar: Professor Milan Veljkovic, tel. 070-608 47 31, Marianne Berg, tel. 0921-34 00 30 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se