Presentation av årets Sirius-projekt

Publicerad: 15 maj 2006

På fredag är det dags för presentation av årets Siriusprojekt. Sirius kreativ produktutveckling är en av avslutningskurserna för civilingenjörsstudenterna vid maskinteknikprogrammet på Luleå tekniska universitet och i år har projekten utförts inom så skilda ämnesområden som rennäring och rymdindustri.
Ett av de mer konkreta resultaten av årets projekt är att en patentansökan just nu förbereds.

I dagens näringsliv ställs ofta krav på bred och kompletterande kompetens. Därför deltar också studenter från andra utbildningsprogram – exempelvis Ergonomisk design och produktion, Industriell design, Elektroteknik, Systemteknik, Bilsystemteknik och Ekonomiprogrammet – i Sirius-projekten.

Fredagens presentationer visar resultaten av ett nära samarbete mellan studenter och företag. Sirius erbjuder möjligheter till kreativ produktutveckling där studenterna får skapa kreativa och innovativa lösningar som möter kundens och företagens behov. Produktutvecklingen inom Sirius stöds av den nyaste tekniken, allt för att skapa högklassig utbildning.

Följande projekt ingår i årets presentation:

Volvo Aero Corporation

Volvo Aero utvecklar en ny typ av raketmunstycke för rymdindustrin. En grupp studenter har deltagit i utvecklingsarbetet och fokuserat på utveckling av ett gränssnitt mellan munstycke och manifold, vars funktion är att samla upp och transportera det kombinerade kyl- och bränslemedlet.
Med hjälp av beräkningsprogram har gränssnittet optimerats för att klara de extrema påfrestningar produkten utsätts för under drift. Studier har även gjorts inom material och tillverkning för att leverera ett bra koncept till Volvo Aero.

Reindeer vs Predator

I samarbete med PolhemRegio och Sarekren har en studentgrupp utvecklat ett unikt elförsett halsband som avskräcker rovdjursanfall. I de områden där uppdragsgivaren Sarekren bedriver verksamhet är det lodjuret som orsakar de största förlusterna för rennäringen, varför arbete bedrivits för att minska dessa.
Halsbandet är expanderande för att kunna sättas fast även på kalvar och vajor som inte vuxit färdigt. I projektet har både renarnas och rovdjurens naturliga beteenden beaktats.

Hägglunds Drives AB

Hägglunds Drives AB marknadsför och tillverkar hydrauliska drivsystem för höga vridmoment och variabla varvtal. I årets Hägglundsprojekt har studenterna utvecklat och konstruerat en ny broms till Hägglunds hydraulmotorer. Bromsen är en kombinerad nöd- och parkeringsbroms med utomordentlig prestanda i ett litet format. Till sin hjälp har studenterna haft de senaste verktygen för beräkning och simulering.

Abbott Laboratories

Fyra studenter från LTU har tillsammans med lika många studenter från Stanford University utvecklat en blodsockermätare för barndiabetiker. För ett barn med diabetes är det avgörande att lära sig leva med och ta hand om sin sjukdom i unga år för att minska risken för följdsjukdomar, något studenterna tagit fasta på i sin produkt.
Uppdragsgivare är det amerikanska medicinteknikföretaget Abbott Laboratories.

Volvo Monitoring and Concept Center

I samarbete med Volvo Cars konceptbilscentrum VMCC har en grupp studenter utvecklat ett unikt dörröppningssystem baserat på Volvos konceptbil 3CC. Projektet har gått ut på att förbättra i- och urstigning för förare och passagerare i bilar med två dörrar, eftersom långa dörrar gör det svårt att öppna dem tillräckligt vid parkering i trånga utrymmen.
Arbetet har utförts i samarbete med studenter på Chalmers tekniska högskola vilket innebär att verktyg för kollaborativt distribuerat ingenjörsarbete varit ett viktigt inslag i projektet.

Future Elderly Environment

I årets Design-for-wellbeing-projekt har studenterna utvecklat en produkt för att öka välbefinnandet för dem som bor på äldreboenden. En meningsfull, rolig och social sysselsättning ansåg studenterna vara av stor betydelse för de äldres välbefinnande. Produkten stöder interaktionen mellan anhöriga och de boende genom att på ett enkelt oh intuitivt sätt förmedla bilder.

Formula SAE

Studenterna har konstruerat och byggt en komplett tävlingsbil för den internationella Formula Student-tävlingen i Leicester, England. Åtskilliga timmar har ägnats åt att modellera bilen med hjälp av CAD och solidmodellen har sedan använts bland annat för hållfasthetsberäkningar, flödessimuleringar, dynamiksimulering och datorstödd tillverkning. Bilen har genomgående konstruerats med låg vikt och hög tillförlitlighet i åtanke. Detta har möjliggjorts tack vare användandet av material som kolfiber och höghållfast aluminium.
Själva tävlingen genomförs den 5-8 juli och studenternas målsättning är självfallet en topplacering.

Presentationen av årets projekt genomförs fredagen den 19 maj, tiden är klockan 13.00 och platsen B 192 på campus Luleå.

OBS! Tillfälligt parkeringstillstånd finns att hämta i B-husets reception.

Upplysningar: Professor Lennart Karlsson, 0920-49 12 79, 070-590 32 42, lennart.karlsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se