Pressinbjudan: Arkitektur-seminarium

Publicerad: 23 november 2006

Att byggbranchen ”skriker” efter personal vet de flesta – för dem som vill vara me och bygga det framtida Norrbotten eller vara med och forma livsmiljöerna för kommander generationer ser framtiden ljus ut. Luleå tekniska universitets institution för samhällsbyggnad är en aktiv medspelare i den pågående byggboomen och utbildar varje år ett stort antal ingenjörer.
På måndag arrangerar Institutionen för samhällsbyggnad ett arkitekturseminarium med två av Sveriges ledande arkitekter – Anders Wilhelmsson och Gert Wingårdh.

Institutionen för samhällsbyggnad bidrar på olika sätt till den pågående byggboomen i norr – bland annat via de båda civilingenjörsprogrammen i arkitektur respektive väg och vatten, den nystartade brandingenjörsutbildningen, de bergkunskaper med tillhörande utbildningar som bedrivs sedan många år liksom det senaste tillskottet bland expansiva forskningsområden, träbyggnad.
Förutom att nämnda utbildningar är både spännande och attraktiva innebär de också goda möjligheter till arbete för dem som vill vara med och bygga det framtida Norrbotten eller delta i formandet av livsmiljöerna för kommande generationer.

Som ett led i detta arrngerar Samhällsbyggnad nu på måndag ett arkitekturseminarium med två av Sveriges ledande arkitekter. Anders Wilhelmsson har bland annat tagit fram en helt ny och omdiskuterad vision för Kiruna på LKAB:s uppdrag och Gert Wingårdh är ett välkänt nationellt och internationellt namn när det gäller arkitektur.

Seminariet har sin utgångspunkt just i den höga aktivieten i samhällsbyggandet i norr där listan på byggprojekt som kan komma att påverka det framtida Norrbotten kan göras nästan hur lång som helst.
Målgruppen för seminariet är studenter, lärare, forskare, arkitekter, byggnadsingenjörer, stadsplanerare och politiker och även medias representanter hälsas varmt välkomna.

Tid: Måndagen den 27 november klockan 13.00-16.00
Plats: Aula Aurora, campus Luleå

Upplysningar: Magnus Bäckström, tel. 0920-49 15 89, 070-311 60 16, magnus.backstrom@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se