Pressinbjudan: Att leva med funktionshinder - hur fungerar det på LTU?

Publicerad: 27 november 2006

Med anledning av den internationella handikappdagen bjuder studentföreningen FHINT – de funktionshindrades intresseorganisation vid LTU – in till en ”testa-själv-dag”. Hur tillgängligt är egentligen LTU? Kan rullstolsburna ta sig fram överallt på campus? Fungerar hissarna? Är trösklarna för höga? Hur lätt/svårt är det att hitta rätt bok bland bibliotekets hyllor? Hur fungerar skyltningen i stort på campus? Går det att höra vad föreläsarna säger?
En av dem som kommer att testa är rektor Pia Sandvik Wiklund.

Den 1 december är det den internationella handikappdagen, något intresseföreningen för funktionshindrade vid LTU i år valt att uppmärksamma lite extra.
Föreningen kommer bland annat att arrngera ett antal ”prova-själv-aktiviteter” och syftet är givetvis att visa på en del av de problem som finns vid LTU vad gäller tillgänglighet – problem den som inte själv är funktionshindrad alltid ser eller är medveten om.

Rektor Pia Sandvik Wiklund är en av dem som kommer att få testa tillgänglighet via rullstol, liksom Stefan Carlsson från universitetets fastighetsenhet.

Dag: Fredagen den 1 december
Tid: Klockan 13.30
Plats: B 192, campus Luleå (B-huset)

Upplysningar: Mikael Kjelleros, tel. 070-412 42 80, mikkje-4@student.ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se