Pressinbjudan: Hedersdoktorerna föreläser

Publicerad: 6 november 2006

Fredagen den 10 november håller Luleå tekniska universitets nya hedersdoktorer sina installationsföreläsningar i LKAB-salen, Alfa-huset.
I samband med dem arrangeras en pressträff där medias representanter har möjlighet att träffa och ställa frågor till de tre hedersdoktorerna Jiri Masalek, Panos Plegas och Kjell Sundvall.

Årets akademiska högtid vid Luleå tekniska universitet genomförs i år lördagen den 11 november.
Helt enligt traditionen håller de nya hedersdoktorerna även i år sina installationsföreläsningar dagen innan, alltså den 10 november. Föreläsningarna inleds klockan 09.30 och pågår fram till klockan 12.15 enligt nedanstående schema.

Pressträffen inleds dock redan klockan 09.00 och beräknas pågå fram till klockan 10.30 om behovs finns. Den förste föredragshållaren, Jiri Marsalek, kommer såleds att finnas tillhands för intervjuer och fotografering den första halvtimmen, de båda andra – Panos Plegas och Kjell Sundvall – fram till klockan 10.30.
Plats för föreläsningarna är LKAB-salen, pressträffen hålls i A 109. Båda lokalerna återfinns i Alfa-huset på campus Luleå.

Särskilt parkeringstillstånd kan fås i receptionen i B-huset, då kan de särskilda parkeringsplatserna längs Regnbågsallén användas.

Program

Kl. 09.00-10.30 Pressträff med Jiri Marsalek, Panos Plegas och Kjell Sundvall

Kl. 09.30-10.15 Jiri Marsalek föreläser (på engelska)

Kl. 10.30-11.15 Panos Plegas föreläser

Kl. 11.30-12.150 Kjell Sundvall föreläser

OBS! Programmet för hedersdoktorerna är fullbokat under resten av fredagen och lördagen varför det är svårt att hitta andra lämpliga tider än ovanstående för medias representanter att träffa dem.

Kort om årets hedersdoktorer

Jiri Marsalek är en av pionjärerna inom det urbanhydrologiska området och har under drygt 30 år varit en internationellt ledande auktoritet inom området. Sedan 1993 är han chef för Urban Water Management Project och forskare vid National Water Research Institute i Ontario, Kanada. Jiri Marsalek har ett starkt engagemang i internationella frågor, bland annat inom FN-organet Unesco och han har under året tilldelats en rad utmärkelser för sina insatser.

Panos Plegas arbetar som teknisk direktör vid Volvo Aero, en av LTU:s viktigaste samarbetspartners på forsknings- och produktutvecklingsområdet. Plegas har genom sina starka insatser inom Volvo Aeros produkt- och teknologiutveckling gjort avgörande insatser för företagets världsledande position inom sina affärsområden. Panos Plegas har ingått i Volvo Aeros utvecklingsgrupp för att på plats hos General Electric i USA utveckla civila flygmotorer och han har deltagit i det europeiska rymdsamarbetet för utveckling av huvudmotorn till Ariane-raketen.

Norrbottens-sonen Kjell Sundvall behöver kanske ingen närmare presentation, med filmer som ”Jägarna”, ”Grabben i graven bredvid” och ”Tomten är far till alla barnen” betraktas han som en av Sveriges mest namnkunniga filmregissörer. Kjell Sundvall är också ledamot i Norrbottensakademien och känd som en sann norrbottnisk lokalpatriot.

Medias representanter hälsas välkomna till såväl pressträff som föreläsningar!

Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se