Pressinbjudan: Utdelning av stipendier och forskningsbidrag

Publicerad: 30 augusti 2007

Elsa och Sven Thysells stiftelse för konstruktionsteknisk forskning inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet delar i år ut 300.000 kronor i form av forskningsbidrag och doktorandstipendier.
Vid utdelningen deltar stiftelsens initiativtagare Sven Thysell.

Styrelsen för Elsa och Sven Thysells stiftelse för konstruktionsteknisk forskning inom väg och vatten har i år utsett följande projekt och personer som mottagare av bidrag och stipendier.

Avdelningen för konstruktionsteknik, Thomas Olofsson och Vladimir Ronin, tilldelas 150.000 kronor för forskningsprojektet Energivänlig cement –utveckling av miljövänliga nya cementtyper.

Doktorandstipendier på 30.000 vardera tilldelas

Henrik Andrén, Friktion mot is på vägar

Thomas Blanksvärd, Förstärkning av betongkonstruktioner med mineraliska material

Markus Bergström, Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner

Håkan Norberg, Produktionssimulering av byggprocessen, så kallad 4D-modellering

Peter Simonsson, Industrialiserat byggande med självkompakterande betong

Utdelningen sker måndagen den 3 september klockan 12.00 i Wibergsgården, Luleå tekniska universitet.

Välkomna!

Upplysningar: Prorektor Mikael Jonsson, tel. 0920-49 12 77, 070-319 12 77, mikael.jonsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se