Regeringen förbereder för införandet av studieavgifter

Publicerad: 13 augusti 2009

Verket för högskoleservice (VHS) har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med universitet och högskolor förbereda verksamheten inför ett införande av anmälningsavgifter till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå för sökande från tredje land samt studieavgifter för studerande från tredje land vid statliga universitet och högskolor.

Utgångspunkten är möjligheten att införa anmälningsavgifter från och med ansökningsomgången till ht 2010 och att studieavgifter ska kunna införas för studerande på grundnivå och avancerad nivå som påbörjar sin utbildning från och med ht 2011, förutsatt att riksdagen fattar beslut i frågan.

Arbetet är uppdelat i tre förstudier: Förstudie process- och systemstöd, Förstudie ekonomisk hantering/betalhantering samt Förstudie information till sökande. I arbetet deltar representanter från bland annat VHS, högskolor och universitet, Skatteverket, Migrationsverket och Datainspektionen.

En hearing för lärosäten och andra inbjudna ska ske den 28 augusti och hela uppdraget ska redovisas för utbildningsdepartementet den 15 september. Övergripande projektledare och kontaktperson är Tuula Kuosmanen, VHS.

Källa: VHS