Sanningar om studenter

Publicerad: 27 augusti 2009

Högskolenybörjarna är fler än någonsin och omkring 45 procent av en årskull börjar plugga före 25 års ålder. Studenten är oftast en kvinna som läser på något program. En student i Sverige är äldre än sin europeiska motsvarighet och har inte sällan barn. Sanningar om studenter finns att läsa i Högskoleverkets årsrapport.

Högskoleverkets årsrapport innehåller  en hel del intressanta fakto om vem som studerar vid svensak universiet och högskolor. Idag finns 385 000 studenter i Sverige. Två tredjedelar av dem läser vid något utbildningsprogram och sex av tio studenter är kvinnor.

Högutbildade föräldrar är den vanligaste orsaken till att man väljer högre utbildning. Av barn med föräldrar som saknar gymnasieutbildning väljer en av tio högre studier. Har däremot föräldrarna forskarutbildning är förhållandet det motsatta. Då fortsätter nio av tio till högre utbildning.

Svenska studenter är förhållandevis gamla. Var femte student har fyllt 35 år. Jämfört med övriga Europa har många av de svenska studenterna barn och bland dem som har barn är de flesta kvinnor. Var fjärde kvinnlig student har barn men bara var tionde av de manliga.

Många studenter har inga studiemedel och det hänger möjligen ihop med att så många studenter är äldre. En tredjedel av alla studenter har ingen form av studiemedel, varken bidrag eller lån.

Studenter fuskar normalt inte. 2008 fick 543 studenter någon form av disciplinåtgärd efter att ha avslöjats med fusk. I takt med att högskolorna har uppmärksammat problemet och nu aktivt arbetar med att förekomma fusk har andelen avslöjade fuskare ökat en hel del. Med tanke på att det finns 385 000 studenter är det en liten andel som fuskar. Det vanligaste fusket är plagiering. Av de 543 fallen avser 302 plagiering.