Satsning på spetskompetens i biltestföretag

Publicerad: 23 juni 2008

Biltestverksamheten i Norrbotten ska utvecklas. Luleå tekniska universitet ansvarar för satsningen som bland annat handlar om att utveckla biltestverksamheten i länet så att företagen, förutom de vintertester som erbjuds biltillverkare idag, även ska bli mer aktiva i den direkta utveckling av de produkter som testas.

 Att öka lönsamheten i de företag som är involverade i testverksamhet i Norrbotten, bland annat genom att öka möjligheterna för företagen att anställa välutbildade akademiker, är huvudmålet med trainee-projektet "Spetskompetens för testnäringen".

Ett 60-procentigt bidrag kommer att ges till de företag som anställer utexaminerade akademiker med rätt spetskompetens som traineer.

Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken Nord, Sparbanksstiftelsen i Norrbotten, Längmanska företagarfonden och medverkande företag inom testnäringen. 

Upplysningar: informatör Åsa Svedjeholm. 070 - 339 16 28.