Skillnader i åsikter om akutsjukhus i Norrland

Publicerad: 5 maj 2009

(2009-05-04) Västerbottningar är mest nöjda och Jämtlänningarna mest missnöjda med närheten
till sina akutsjukhus. En stor majoritet i regionen är negativa till att minska antalet akutsjukhus. Det är en del av resultaten i en ny medborgarundersökning om hälso- och sjukvård i Norrland som gjorts i samarbete mellan tre norrlandsuniversitet.

Studien ingår i Norrländsk regionstudie 2008 som är ett projekt där Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitetet samarbetar. Sett i ett norrländskt perspektiv visar studien att de flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus men läser man län för län så är skillnaderna stora.

I Västerbotten tycker 75 % att avståndet till deras akutsjukhus är mycket bra eller ganska bra. Motsvarande siffra för Jämtland är 59 %, för Norrbotten 62 % och Västernorrland ca 67 %. Vänder man på perspektivet och söker negativa åsikter i frågan, finner man att 27 % av Jämtlänningarna tycker att närheten till akutsjukhus är ganska dåligt eller mycket dåligtsamt att även 20 % av Norrbottningarna tycker det. Minst negativa finns i Västerbotten och Västernorrland.

Att minska antalet akutsjukhus är inte populärt i något av länen. Undersökningen visar att en stor majoritet, 72 % tycker att det är ganska eller mycket dåligt. Däremot kan en stor andel 58 % tänka sig att koncentrera specialistsjukvård till storsjukhusen, där Norrbottningar och Västerbottningar är mest positiva. När det gäller privat driven sjukvård är de flesta negativa men väldigt många har ingen klar åsikt i frågan.

Norrländsk regionstudie 2008 genomförs inför kommande regionaliseringar och finansieras av de fyra nordliga landstingen, men utförs självständigt av forskare vid de tre universiteten och projektet leds av Umeå Universitet. Mer information om projektet kan läsas på projektets hemsida;

http://www.pol.umu.se/regionstudie/index.html

Upplysningar: Nils Gustav Lundgren, Luleå tekniska universitet. 070 – 33 44 518, nils-gustav.lundgren@ltu.se