Staffan Lundström har utsetts att representera Sverige i IUTAM

Publicerad: 6 augusti 2009

Svenska nationalkommittén för mekanik har utsett Professor Staffan Lundström till representant i IUTAMs generalförsamling. Generalförsamlingen tar beslut i alla frågor av värde för IUTAM.

IUTAM som står för ”International Union of Theoretical and Applied Mechanics” bildades officiellt 1946 men fragment till organisationen kan spåras till 1922.

meters_of_motion.jpg
http://www.iutam.net/iutam/History/2000/index.php

Organisationen anordnar ett stort antal symposium och sommarkurser varje år inom området mekanik och vart fjärde år anordnas en större kongress ” International Congresses on Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM)”. ICTAM kommer att hållas i Beijing 19-24 augusti 2012. Ett antal mindre konferenser genomförs också inom ramen för IUTAM varje år. 

Staffan ersätter Professor Anders Boström, Chalmers. Övriga svenska representanter är Bengt Lundberg Uppsala universitet och Professor Dan Henningson, KTH.  www.iutam.net

Mer information om IUTAM