Storskaligt byggande i trä – väg ut ur lågkonjunkturen

Publicerad: 21 september 2009

Kan utveckling av industriellt byggande i trä och trämanufaktur vara en väg för Sverige ut ur lågkonjunkturen. LeanWood Engineering, vid Luleå tekniska universitet och VINNOVA, anordnar
22-23 september en konferens på Clarion Hotel, Stockholm, där forskare och 21 företag inom byggnads- och träindustrin diskuterar framtiden inom det industriella byggandet.

Den senaste kunskapsutvecklingen inom området industriellt byggande rör  förändrade arbetsmetoder, nya modeller för IT-styrning inom arkitektur och projektering, nya beräkningsmetoder för optimering av träkonstruktioner, industriella produktionsmetoder för enerigeffektiva hus och nya träbyggnadssystem.

Alla forskningsprojekt som presenteras under konferensen har genomförts i nära samarbete med företag.

Lean Wood Engineering (LWE) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som etablerades år 2006 med ekonomiskt stöd av VINNOVA. Verksamheten är ett bra exempel på hur viktigt det är med ett nära och långsiktigt samarbete mellan företagens utvecklingsarbete och den akademiska forskningen.

Inom programmet arbetar ett 30-tal forskare och ett 40-tal industrirepresentanter med affärsdriven teknik och produktutveckling inom träbyggandet, träindustrin och interiörlösningar.

LWE drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Lunds tekniska högskola och Linköpings tekniska högskola. De 21 medverkande företagen  spänner över hela värdekedjan – från träbyggleverantörer, byggföretag, sågverksföretag, byggkonsultföretag, fastighetsbolag till snickerier och möbelföretag. rödtext Ipsem lorem dolor

Upplysningar: professor Lars Stehn, Luleå tekniska universitet, 070 - 070-326 29 86, lars.stehn@ltu.se


Relaterade länkar