Strömningslära expanderar

Publicerad: 21 augusti 2009

"Per Burström och Reine Granström är fr.o.m juni nya doktorander på avdelningen. De har båda utfört sina examensarbeten i ett samarbete mellan LTU och LKAB inom området kiln aerodynamik och skall fortsätta forska inom samma område. Bilderna är tagna i samband med fullskaliga experiment som utfördes i LKABs pelletsverk i Svappavaara under sommaren 2009."