Teknologi för moderna nätverksmiljöer

Publicerad: 3 juni 2008

Internet består som bekant av flera små nätverk som fogats samman. En modern nätverksmiljö består av både fasta och trådlösa nätverk och ställer höga krav på protokollen som används av datorerna för att kommunicera.
I en ny doktorsavhandling har Sara Landström tittat närmare på det protokoll som fått namnet TCP och som bland annat används när du surfar på webben eller skickar e-post.

Ett protokoll är en överenskommelse om hur man ska skicka användardata och vilken kontrollinformation som sändaren och mottagaren behöver utbyta. TCP-protokollet ser till att all information som finns i e-brevet eller på webbsidan kommer fram till den som efterfrågat den. Informationen delas upp i mindre stycken, segment, och när mottagaren får ett segment skickar den en bekräftelse på att segmentet kommit fram.

- Jag har tittat på hur man kan minska antalet bekräftelser som användare skickar för att man i stället ska kunna använda kapaciteten till att skicka användarnas data. I trådlösa nätverk finns också många andra aspekter som gör att man vill begränsa hur ofta och hur mycket data som behöver sändas, säger Sara Landström som disputerar den 9 juni med avhandlingen TCP/IP technology for modern network environments.

Ett annat exempel på Sara Landströms arbete med TCP är ett förslag på att förbättra TCP när segmenten kommer fram i oordning. När ett segment kommer bort sickar TCP-sändaren samma data igen. Metoderna som protokollet använder för att upptäcka om något kommit bort kan dessvärre felaktigt reagera om segment kommer fram i en annan ordning än den som användaren skickade dem i.

- Då skickar TCP-protokollet om data som inte behöver skickas om och minskar även sändhastigheten, eftersom en vanlig anledning till att segment kommer bort är att man skickar data för fort. De förändringar av TCP som jag varit med att ta fram innebär att protokollet kan hålla en högre sändningstakt även när segmenten kastas om, säger Sara Landström.

Upplysningar: Sara Landström, tel. 0920-49 14 67, 070-563 94 95, sara.landstrom@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se