Mattias Brännström; Foto: Calle Lundahl

Trä för konstruktioner mäts i ny sorteringsprocess

Publicerad: 15 april 2009

(20090415) Det är bra både för virkesproducenter och slutkunder att en tillförlitlig mätmetod kan användas för att bestämma kvalitén av konstruktionsvirke. Det visar en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet, träteknik i Skellefteå, om en ny process som kan leda till ökad lönsamhet för producenterna

I sin doktorsavhandling har Mattias Brännström vid träteknik i Skellefteå, kommit fram till att en sorteringsprocess med en rad olika slags mätvariabler ger ett bra svar på konstruktionsvirkets kvalité samtidigt som produktionen kan göras mer lönsam och flexibel än den som används idag.

Den metod som Mattias Brännström utvecklat i sin doktorsavhandling baseras på Europeisk standard för sortering av konstruktionsvirke men är omsatt till flera steg i sågverksprocessen. Några exempel på mättekniker som han använt i sitt arbete är röntgenskanning av stockar, skanning av stockarnas yttre form och resonansanalys. Liknande observationer gjordes även av plankor.

Enkelt uttryckt har han hittat en sorteringsprocess med många ingredienser för att bestämma hållfasthet i konstruktionsvirke som ger både kund och råvaruproducent flexibilitet i val av råvara. Han visar i sin doktorsavhandling att alla parametrar måste uppskattas, som bestämmer vilken
kvalitetsklass virket håller, för att en hög kvalitet och ett högt utnyttjande av råvaran ska kunna ske. Han visar också att avancerade metoder för klassificering av konstruktionsvirke kan öka lönsamheten för producenten.