Vård via mobilen gör livet tryggare för äldre

Publicerad: 24 juni 2009

Blodtrycksmätningar, rådgivning om medicinering via mobilen och IT-tjänster som underlättar äldres sociala kontakter, ska utvecklas och testas på äldre i Boden, Ulster och Tromsö. Målet med projektet som fått namnet MyHealth@age är att tjänsterna ska stimulera äldre att förbättra sin hälsa så att de kan bo kvar hemma tre till fem år längre än vad de gör idag.

  - Pensionärsorganisationerna har varit med i behovsanalysen och talat om sina  behov av IT-tjänster,  säger P-O Egnell, föreståndare för Centrum för distansöverbryggande hälsa, CDH, vid Luleå tekniska universitet.

MyHealth@age arbetar med tjänsteutveckling inom tre olika områden: mobila trygghetslarm, ordinerad egenvård och social samvaro. Tjänsterna tas fram i samverkan mellan brukarna, dvs de äldre, omsorgs- och vårdpersonal, forskare från LTU samt IT-företag som Tieto Enator, Arctic Group och IntelliWork som står för de tekniska lösningarna.

Lennart Isaksson är projektledare för MyHealth@age.

- De tjänster vi tar fram hjälper äldre att bättre förstå hur de kan påverka sin hälsa, säger han. Det handlar om informationsöverföring via mobila terminaler mellan vårdpersonal och patienter. Egen provtagning är en sak vi ska prova. Patienten utrustas med nödvändig provtagningsutrustning i hemmet. När det är dags att ta sitt blodtryck, mäta blodsockret eller ta sin hjärtmedicin plingar det till i mobilen. Patienten kan också få sin medicinlista i mobilen och dessutom koppla den till en kalenderfunktion som påminner om när det är dags att ta medicinen. Via mobilen går sedan en rapport till läkaren som gör att denne enkelt kan skaffa sig en bra överblick över hur medicineringen fungerar.

Lennart Isaksson menar att vårdrelaterade IT-tjänster kan ge fördelar både för de äldre och för sjukvårdspersonal. Bl a slipper de äldre resor till vårdcentralen för rutinbesök.

- Färre rutinbesök på vårdcentralerna gör att läkare och sjuksköterskor hinner med fler patienter vilket sänker kostnaderna för vården samtidigt som tjänsterna ökar livskvaliteten och tryggheten för de äldre.  

En tjänst som väntas bidra till att öka tryggheten för äldre i hemmet är en meddelandefunktion med "säker e-mejl" där äldre kan kommunicera direkt med sin läkare om sin situation.

Mobila trygghetslarm utrustade med fallsensorer som informerar larmcentralen och närstående att den äldre fallit och var den äldre befinner sig, samtidigt som man får information om var närmaste hjälp finns, är ytterligare ett exempel på en tjänst som ska testas av en testpanel av ca 50 äldre personer i Luleå, Boden, Ulster på Nordirland och i Tromsö i norra Norge.

Projektet MyHealth@age finansieras av EU-programmet Norra periferin och de medverkande parterna.

Vill du veta mer om MyHealth@age, kontakta:
Lennart Isaksson, lennart.isaksson@intelliwork.se, 070 - 300 82 01 eller Per-Olof Egnell, per-olof-egnell@ltu.se;0920 - 49 20 89.