Lars-Erik Lindgren i mitten, Greg Olson USA till vänster och Harry Bhadeshia England till höger.

Världsledande forskare samarbetar med LTU

Publicerad: 18 juni 2009

Greg Olson, North Western University och Harry Bhadeshia från Cambridge University besökte nyligen en workshop arrangerad av Luleå tekniska universitet om högpresterande stål. Båda är världsledande materialforskare och samarbetar med forskare vid Luleå tekniska universitet.

–   Det här är ett led i att skapa ett nätverk och de två  universiteten, i USA och England, är  viktiga som samarbetspartners för LTU säger Lars-Erik Lindgren professor i  materialmekanik och arrangör av workshopen.

Ett 30 tal deltagare varav en tredjedel från LTU och övriga från den svenska industrin, t ex  SSAB, Gestamp Hardtech, Sandvik och Volvo Aero deltog vid en workshop som hölls vid Storforsen i två dagar i förra veckan där de två professorerna från USA och England var huvudpersoner.

En av professorerna, med rötter i Indien, är Harry Bhadeshia från University of Cambridge i England. Hans renommé som världsledande forskare inom materialteknik understryks av att den stora indiska industrikoncernen TATA steel säkrat att det alltid ska finnas en professor som forskar om stål vid University of Cambridge genom att donera ca fyra miljoner pund, vilket motsvarar ca 53 miljoner kronor. Han har dessutom fått ett eget forskningslaboratorium i Sydkorea för stålutveckling där han arbetar en tredjedel av sin tid berättar Lars-Erik Lindgren.

En av Bhadeshias forskningsområden rör nanostrukturerade stål. Nano är en vetenskap som ibland brukar kallas ”atomslöjd” och rör mycket små enheter. Nanostrukturerade stål är skapade på ett speciellt sätt i processen så att man får en väldigt fin microstruktur, i storleksorningen nanometer, vilket Bhadeshia lyckats med och fått fram ett starkt och segt stål.

-   Man kan göra tonvis av det och det kostar inte mer än mineralvatten, säger Lars-Erik Lindgren.

Greg Olson från North Western University, Chicago, är närmast en kollega till Lars-Erik Lindgren då den senare nyss blivit gästprofessor vid lärosätet. Olson brukar ofta kallas ”father of kvantum steel” berättar Lars-Erik Lindgren. Han använder modellering och systematik för att skapa design av nya material. Landningsställ till flygplan är ett sådant exempel och han har skapat applikationer åt såväl den amerikanska flottan som flygvapnet.

-  I Luleå är vi bland de bästa i världen på att simulera tillverkningsprocesser och de är världsbäst på material och genom att samarbeta så har vi nytta av varandras kunnande, säger Lars-Erik Lindgren

Avslutningsvis poängterar han att stål inte på långt när är färdigforskat och att stål är ett hightech material som har framtiden för sig och är ständigt nytt.