Vilken kunskap behövs i framtiden?

Publicerad: 11 september 2006

Vilken är den viktigaste kunskapen inför en framtid vi inte vet särskilt mycket om?
Hur och vad är det vi bedömer i skolan och förskolan – och vilka blir konsekvenserna?
Den 12 september är det dags för seminariedag på temat kunskap och bedömning.
Arrangerar gör Regionalt utvecklingscentrum vid Luleå tekniska universitet, med hjälp av Myndigheten för skolutveckling.

Projektet Kunskap och bedömning inleddes i juni i år och omfattar fyra seminariedagar och en samtalsledarutbildning. Projektet är en satsning som ska fungera som ett led i kommunernas, sameskolans och lärarutbildningens arbete med kunskap och bedömning och utgöra ett stöd för det lokala arbetet.

Den 12 september samlas lärare, förskollärare och lärarstudenter på Folkhögskolan i Sunderbyn till en gemensam seminariedag.
Medverkar gör Steve Wretman och Helena Moreau och medias representanter är välkomna att följa hela eller delar av dagen.

Seminariet inleds klockan 09.30 och avslutas klockan 17.00

Upplysningar: Anna-Mia Bergkvist, tel. 0920-49 10 25, anna-mia.bergkvist@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se