Vinnova-satsning på två LTU-forskare

Publicerad: 10 juni 2008

Disputerade kvinnliga forskare behöver bättre karriärmöjligheter. 16 kvinnor får nu upp till halva lönen betald för att jobba i en ledande forskningsmiljö i Sverige eller utomlands. Bland dem finns två forskare från Luleå tekniska universitet – Elisabet Kassfeldt och Nazanin Emami, båda verksamma vid Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik.
Finansieringen sker delvis via Vinnovas så kallade Vinnmer-program.

Elisabet Kassfeldt

Kvaliteten och kunskapsöverföringen i strategiska samarbeten mellan forsknings- och innovationsmiljöer höjs betydligt när forskare arbetar i olika miljöer. Vinnova-programmet Vinnmer ger kvinnliga disputerade forskare både möjlighet att byta miljö och dessutom bättre karriärmöjligheter inom strategiskt viktiga forskningsområden.

Två av de kvinnliga forskare som beviljats finansiering vid den senaste utlysningen av pengar från Vinnmer-programmet är verksamma vid Luleå tekniska universitet.

Nazanin Emami forskar inom området biotribologi och biokompatibla material och har efter sin disputation 2004 i huvudsak arbetat med biomaterialforskning och kommer under en period att vara verksam vid University of South Australia.

Elisabet Kassfeldt ska arbeta på Statoil Lubricants AB med ett projekt inom området tribologi där ett av målen är att utveckla hållbara och miljövänliga smörjmedel för industrin. Initialt sker tillverkning av modellsmörjmedel vid Statoil Lubricants, därefter följer en testperiod och analyser av testresultaten som genomförs på LTU.

Över 100 kvinnliga disputerade forskare kommer under åren 2007-2014 att få möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska samarbeten. Sammanlagt satsas en halv miljard kronor i programmet, varav drygt 300 miljoner kommer från Vinnova. Vinnova finansierar upp till halva forskarlönen under tre år, arbetsgivaren finansierar resten av lönen. Hittills har 15 kvinnliga forskare fått sin forskarlön finansierad av Vinnova, en av dem – Frauke Ecke – är verksam vid Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Elisabet Kassfelt, tel. 070-529 12 40, elisabet.kassfeldt@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se