Workshop för processindustrin

Publicerad: 13 maj 2008

Centrumbildningen Promote vid Luleå tekniska universitet samlar i veckan representanter från bland annat Höganäs AB, LKAB, SSAB och Boliden till en workshop. Syftet är att presentera och diskutera hur forskning och utveckling (FoU) i framtiden ska ledas, organiseras och genomföras på ett effektivt sätt. En av de medverkande är Prime-gruppens koncernchef, Markus Gustavsson.

Programmet för workshopen utgår från pågående och planerad forskning vid centrumbildningen Promote. Avsikten är självfallet att lära av den forskning som pågår och att ge möjlighet till informellt kunskapsutbyte och nätverkande, både företagen emellan och mellan akademi och industri.

Bland dem som kommer att hålla korta presentationer av sin forskning återfinns exempelvis

· professor Lena Abrahamsson och doktoranden Monika Kurkkio som ska tala om framgångsfaktorer för processinnovation inom processindustrin,

· Pierre Eriksson som talar om tillämpning av arbetsprocesser inom teknik- och affärsutveckling på LKAB samt

· Hans Klang, verksamhetschef för SSAB:s produktutveckling som ska berätta om sitt företags produkt- och processutveckling.

Dessutom medverkar Markus Gustavsson, koncernchef för ett av Sveriges största PR- och kommunikationsföretag, Prime-gruppen, som inleder dagen med att tala på temat vad processindustrin har att lära av innovationer och affärsutveckling inom tjänstesektorn.

Dag: 15 maj

Tid: 09.50-17.15

Plats: Hoppe-salen (Universitetsbibliotekets övre plan) 

Upplysningar: TorBjörn Nilsson, tel. 0920-49 18 15, torbjorn.nilsson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se