Hoppa till innehållet
UNO
Luleå tekniska universitets representanter tillsammans med University of Nebraska Omahas rektor. Dan Harnesk, biträdande professor i informationssystem, längst till vänster, Karin Axelsson-Grafström, internationell handläggare, John Christensen, rektor UNO, och Tero Päivärinta, professor i informationssystem.

Avtal ger forskningssamarbeten

Publicerad: 3 november 2015

Luleå tekniska universitet har tecknat avtal med University of Nebraska Omaha. Samarbetet innebär såväl student- som personalutbyten och ska förhoppningsvis resultera i gemensamma forskningsinitiativ.

En delegation från Luleå tekniska universitet besökte nyligen University of Nebraska Omaha (UNO). Deltog på den resan gjorde bland annat representanter från forskargruppen i informationssystem.

– Forskning inom informationssäkerhet och digital tjänsteutveckling är troligen de starkaste områdena inom vilka vi kan samarbeta, säger Tero Päivärinta, professor och ämnesföreträdare i informationssystem.

– En annan diskussion vi haft gäller forskning kring långsiktigt digitalt bevarande av information. Där kan vi möjligen komplettera deras forskningsportfolio, i synnerhet när det gäller e-forskning kopplade till myndigheter.

Studentutbyte påbörjat

Både UNO och Luleå tekniska universitet bedriver forskning som har tydliga beröringspunkter med industrin. Ett faktum som Tero Päivärinta tror kommer bidra positivt till universitetens samverkansmöjligheter.

– Våra profiler matchar varandra väl och vi delar en liknande forskningskultur. Det kommer gynna oss när vi på längre sikt söker finansiering till gemensamma projekt.

Studentutbyte de två universiteten emellan har redan kommit igång och planerna på personalutbyte håller på att ta form. Karin Axelsson-Grafström, handläggare för internationaliseringsfrågor vid Luleå tekniska universitet, är även hon nöjd med avtalet.

– Avtalet är mycket värdefullt för oss då våra studenter gärna vill studera i USA och UNO är helt i linje med vårt utbud av program. Avtalet är dessutom heltäckande vilket innebär att alla studenter kan ha glädje av detta, säger Karin Axelsson-Grafström.

Kontakt

Tero Päivärinta

Tero Päivärinta, Professor

Telefon: 0920-491477
Organisation: Informationssystem, Digitala tjänster och system, Institutionen för system- och rymdteknik