Hoppa till innehållet
Eva Alerby, professor vid Luleå tekniska universitet.
Eva Alerby, professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson

Eva Alerby tilldelas prestigefyllt pris

Publicerad: 22 maj 2015

Eva Alerby, professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet har tilldelats Kungliga Skytteanska samfundets utbildningsvetenskapliga pris. Priset delas ut vart annat år till seniora forskare vid de norrländska lärosätena. Prissumman är 30 000 kronor.

– När jag jag fick höra detta blev jag först väldigt förvånad. Jag hade ingen aning om att jag var nominerad. Men självklart är jag jätte glad! Det är otroligt hedrande att tilldelas det Utbildningsvetenskapliga priset av Kungliga Skytteanska samfundet - fantastiskt kul, säger Eva Alerby.

Utnämndes till professor 2007

Eva Alerby disputerade 1998 i pedagogik vid Luleå tekniska universitet på avhandlingen Att fånga en tanke: en fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö. Hon antogs som docent i pedagogik 2003, samt utnämndes till professor och ämnesföreträdare 2007. Hon är också gästprofessor vid universitetet i Tromsö. Att hon nu får det utbildningsvetenskapliga priset för 2015 ser Eva Alerby som en stor ära och som en morot för den framtida forskargärningen.

– Att bli uppmärksammad och belönad för det arbete och den forskning jag bedriver inom det pedagogiska fältet betyder väldigt mycket för mig, både som forskare och som privatperson.

Pristagarens namn meddelades vid Skytteanska samfundets årshögtid den 22 maj och prisdiplomet utdelas vid Luleå tekniska universitet på en prisutdelningsceremoni i höst.

 

Utdrag från motiveringen

"Som professor i pedagogik har Alerby i sin forskning visat prov på mångsidighet och ett stort engagemang i frågor av vitt skilda slag inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Det fenomenologiska arbetssättet har varit en ledstjärna i hennes forskning. Hon har också visat intresse för de praktiska implikationerna av forskningen. Engagemanget i etikfrågor syns också i hennes ledamotskap i etikgranskningsnämnden i norra Sverige. Hon har en exceptionell förmåga till konkretisering och fördjupning av de ämnesspecifika frågeställningarna. Hennes forskning är väl känd och uppskattad både nationellt och internationellt."

Kontakt

Eva Alerby

Alerby, Eva - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491506
Rum: R108 - Luleå»