Hoppa till innehållet
Karolina Parding
Karolina Parding vid Luleå tekniska universitet. Foto: Anders Berglund

Fokus på läraren höjer elevers betyg

Publicerad: 6 maj 2015

OECD ger det svenska skolsystemet svidande kritik. Karolina Parding, biträdande professor inom arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, menar att en förändring främst kan ske genom att skapa goda arbetsvillkor för lärarna.

– Diskussionerna kretsar ofta kring hur man ska förbättra skolkvaliteten för eleverna, istället för att tänka tvärtom – hur kan man göra det bra för dem som undervisar? Om bättre arbetsvillkor skapas blir det lättare för lärarna att leverera, säger Karolina Parding som forskar om professionellas arbetsvillkor.

I takt med den offentliga sektorns effektivisering har administrationen, paradoxalt nog, ökat för lärarna. Fler uppgifter ska utföras på samma eller kortare tid. Många lämnar yrket och höga sjukskrivningar är ett återkommande problem.                                                                           

I den avhandling som Karolina Parding skrev 2007 studerade hon en gymnasieskola och kunde då konstatera att på det sätt som arbetet var organiserat, så gynnades kanske eleverna, men inte lärarna i samma utsträckning. Hon menar att skolorna behöver tillhandahålla strukturer som ger utrymme för lärarnas eget lärande.

– Det finns mycket forskning som visar att det inte är särskilt gynnsamt att skicka iväg anställda på kurs, eftersom organisationen förblir oförändrad. Det är i den dagliga verksamheten som utvecklingen behöver ske. Lärandet måste vara integrerat i det vanliga arbetet och för att det ska kunna ske kan det inte konkurrera med för många andra arbetsuppgifter.

– Det har länge pratats om problemen i den svenska skolan. Men nu är frågan om någon är beredd att göra något för att ändra på villkoren – på riktigt, avslutar Karolina Parding.

Relaterade artiklar

Kontakt

Karolina Parding

Karolina Parding, Professor

Telefon: 0920-493029
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle