Hoppa till innehållet
Maria Johansson

Förskolans matematik förklarad

Publicerad: 10 april 2015

Att barn i förskolan jobbar med matematik kan kännas självklart. Men det är först nu förskolans matematik undersöks närmare och definieras, tack vare ny forskning vid Luleå tekniska universitet.
– Den skiljer sig mycket från skolmatematiken, säger forskaren Maria Johansson.

För tio år sedan var det inte tänkt att matematik som ämne skulle finnas inom förskolan. Vilket gör att många, av helt naturliga skäl, är osäkra på vad matematik i förskolan ens en gång är. Den frågan går Maria Johansson till botten med i sin avhandling Perceptions of mathematics in preschool: "Now we have a way of talking about the mathematics that we can work with".

Forskningen utgår från Bishops sex matematiska aktiviteter som läroplanen för förskolan är grundad på.

– De här aktiviteterna stärker förskollärarna i sitt sätt att jobba. Känslan av “vi kan inte” verkar försvinna hos dem när de får tillgång till aktiviteterna, säger Maria Johansson.

Yrkesgrupper tänker olika

I forskningen visade det sig att barnskötare och förskollärare har olika definition av matematik. Barnskötarna är fokuserade på tal och räkning medan förskollärarna arbetar mycket med mätning.

– Det är väldigt spännande för det har, i och med Matematiklyftet, funnits en jättesatsning på kompetensutveckling för förskollärare. Men barnskötarna har inte haft samma möjlighet och där är fokus på tal och räkning kvar. Det här stärker Matematiklyftet eftersom vi inte bara tror att det funkar, vi har forskning som visar att det gör det.

Vem fattar pre-algebra?

Tidigare har förskolans matematik setts som ett förstadie till skolmatematiken. Men att titta på förskolans och skolans matematik med samma glasögon passar inte, tycker Maria Johansson.

– Förskolans matematik beskrevs som pre-algebra, pre-geometri… inte ens jag som är matematiker förstod exakt vad det är.

Dubbeldoktor

Maria Johansson får i och med disputationen sin andra doktorstitel. Sedan tidigare är hon även disputerad inom matematik.

– Jag märker att de delar som jag som matematiker sätter stort värde på, till exempel kreativitet, har försvunnit helt i skolmatematiken men är väldigt närvarande i förskolan.

Forskningen om förskolans matematik är långt i från avslutad för Maria Johansson. Hennes avhandling svarar på de frågor hon ställt sig, men hon har fått minst lika många nya frågor tillbaka.

– Det behövs studier på om det här påverkar barns skolresultat.

Fotnot
Bishops sex fundamentala matematiska aktiviteter är:

  1. Förklaring och argumentation
  2. Lokalisering
  3. Design
  4. Räkning
  5. Mätning
  6. Lekar och spel

Kontaktperson

Maria Johansson

Maria Johansson, Biträdande professor, Avdelningschef Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

Telefon: 0920-491009
Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik